Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Handikapplan

I oktober 2019 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att samordna revideringen av plan för full delaktighet.

När den reviderade planen har antagits kommer den här sidan att uppdateras med ny information.

Bakgrund Plan för full delaktighet 2016-2019

Kommunfullmäktige i Håbo antog 12 december 2016 en ny handikapplan "Full delaktighet 2016-2019". Planen följer FN:s standardregler och artiklar enligt FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Planen för 2016-2019 har följande avgränsningar:

  • Ökad medvetenhet 
  • Rehabilitering
  • Tillgänglighet
  • Utbildning
  • Arbete
  • Familjeliv och personlig integritet
  • Kultur, rekreation och idrott
  • Policy och planering
  • Funktionshinderrörelsen

Kommunens förvaltningar har tillsammans med det kommunala handikapprådets arbetsutskott arbetat fram ett förslag till plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019. Syftet med dokumentet är att det ska vara ett plandokument som kommunstyrelsen och nämnderna integrerar i verksamheterna.

Ambitionen är att under perioden 2016-2019 genomföra olika åtgärder som ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att leva ett meningsfullt och innehållsrikt liv. Arbetet med full delaktighet i Håbo 2016-2019 har utgått från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning och ska ses som kommunens viljeinriktning för perioden.

Sidansvarig: Kommunstyrelsens förvaltning

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster