Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

LSS, stöd och service

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta)  är en lag som gäller personer med utvecklingsstörning eller autism, andra begåvningsmässiga funktionsnedsättningar, eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar med behov av omfattande stöd och service.  

Insatser enligt LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som riktar sig till personer som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som är bestående. Det betyder att den inte går över. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller något du fått senare i livet genom en sjukdom eller skada, och den innebär att du har stora svårigheter i det vardagliga livet.

LSS-lagens mål är att människor med omfattande funktionsnedsättning själva ska kunna påverka sitt liv, och kunna skapa ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra. LSS vänder sig framförallt till personer under 65 år. Exempel på insatser är personlig assistans, boende med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse och personlig assistans.

Följande grupper har rätt till insatser enligt LSS

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig eller kognitiv funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De olika insatserna enligt LSS för vuxna

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (vuxna och barn)
 • Korttidstillsyn (för barn)
 • Familjehem (för barn)

Sidansvarig: Marie Rönnqvist Borneteg

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster