Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Personlig assistans

Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan ansöka om.

Syftet med personlig assistans är att bidra till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för svårt funktionsnedsatta personer. LSS-insatser ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. De ska samordnas och vara varaktiga.

Vad är personlig assistans?

Med personlig assistans menas att vi ger ett personligt utformat stöd till barn och vuxna. Ett begränsat antal personer ger stöd till den, som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar, behöver hjälp med sina grundläggande behov.
Med grundläggande behov avses personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionsnedsatte personen.

Hur fungerar det?

Personlig assistans kan ges direkt av kommunen, eller genom ekonomiskt stöd så att personen själv kan anlita kooperativ eller en privat utförare. Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning. Det går inte att söka personlig assistans om man är över 65 år, men den som tidigare varit beviljad denna insats får behålla den även efter fyllda 65 år

Ansökan/Kontakt

Vill du ansöka om insats är du välkommen att kontakta en biståndsbedömare på myndighetsenheten via kommunen telefon: 0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Erik Johansson

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster