Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Boendestöd

Boendestödet är en social och praktisk stödinsats för att hjälpa dig öka din självkänsla och på sikt göra det möjligt att leva ett självständigt liv. Du som är 18 år och äldre och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd för att klara din vardag. Stödet kan ges 24 timmar per dygn, det vill säga både dag och natt, och utförs av kommunalt anställda vardagscoacher i olika åldrar.

Vardagscoacherna jobbar tillsammans med dig för att få fram rutiner som får din vardag att fungera. Vardagscoacherna utformar stödet efter dina behov och stödjer dig i att uppnå en skälig levnadsnivå. De stöttar dig i sådant som är jobbigt, lyssnar och finns till hands.

Coacherna har anpassad utbildning och lång erfarenhet. De använder sig av olika evidensbaserade verktyg/metoder så som Motiverande Samtalsmetod (MI) och Vård och Stödsamordning (VOSS).

När du fått ett beslut om boendestöd, kan du förvänta dig följande av vardagscoacherna:

  • All personal har tystnadsplikt
  • Vardagscoacherna använder sig utav olika verktyg så som Motiverande samtalsmetod (MI) och jobbar i en modell kallad Vård och Stödsamordning (VOSS)
  • Att tillsammans strukturera upp det som behöver göras i hemmet kring städning, matlagning och inköp.
  • Stödja dig vid enklare myndighetskontakter eller läkarbesök.
  • Stödja dig i att bryta isolering, kanske genom att träna på att vistas på offentliga platser.
  • Motivera dig till att förändra mönster och vanor som försvårar ett fungerande liv.
  • Ge praktiskt stöd i arbetsuppgifter i hemmet.

Vardagscoacherna använder sig av evidensbaserade metoden MI, engelska översättningen: Motivational Interviewing.

Motiverande samtalsmetod går ut på att att lyssna efter förändringsprat hos personen och är ett sätt att förhålla sig i mötet med personen.

Vi på boendestödet jobbar i samverkan med Bålsta psykiatrimottagning enligt en modell som heter Vård- och Stödsamordning (VOSS). Modellen bygger på att du som söker boendestöd skall få rätt insatser och att vi tillsammans med dig jobbar med dina uppsatta mål.

Dagbeslutet gäller klockan 07:00 - 21:00 och innebär att du tillsammans med oss jobbar med att hitta rutiner och strategier som ska hjälpa dig i vardagen. Stödet ser olika ut beroende på hur dina behov ser ut.

Nattstödet gäller klockan 21:00 - 07:00. Hur nattstödet ser ut anpassas individuellt och beslutas av en
handläggare. Stödet kan till exempel handla om att du under nattetid har möjlighet att kontakta personal vid behov. Nattstödet utförs av hemtjänstens nattpatrull.

För att vi ska kunna erbjuda dig boendestöd så behöver du ha ett biståndsbeslut. Du kan kontakta kommunens socialsekreterare så utreder de tillsammans med dig vilket behov just du har.

Du kan ansöka om både beslut för boendestöd under dagtid och boendestöd under nattetid.

Du ringer kommunens kontaktcenter på telefon 0171-525 00 och ber om att få bli kopplad till en socialsekreterare.

Kontakta Boendestödet

Du är välkommen att kontakta oss om du har några funderingar.

Boendestödets kontorstelefon: 0171-529 78
Enhetschef: 0171-529 81

Kontaktcenter
Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se

Du kan också skriva till:
Kontaktcenter
Håbo kommun
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster