Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Boendestöd

Boendestödet är en social och praktisk stödinsats för att hjälpa dig öka din självkänsla och på sikt göra det möjligt att leva ett självständigt liv. Du som är 18 år och äldre och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd för att klara din vardag. Stödet kan ges 24 timmar per dygn, det vill säga både dag och natt, och utförs av kommunalt anställda vardagscoacher i olika åldrar.

Vardagscoacherna jobbar tillsammans med dig för att få fram rutiner som får din vardag att fungera. Vardagscoacherna utformar stödet efter dina behov och stödjer dig i att uppnå en skälig levnadsnivå. De stöttar dig i sådant som är jobbigt, lyssnar och finns till hands.

Coacherna har anpassad utbildning och lång erfarenhet. De använder sig av olika evidensbaserade verktyg/metoder så som Motiverande Samtalsmetod (MI) och Vård och Stödsamordning (VOSS).

När du fått ett beslut om boendestöd, kan du förvänta dig följande av vardagscoacherna:

  • All personal har tystnadsplikt
  • Vardagscoacherna använder sig utav olika verktyg så som Motiverande samtalsmetod (MI) och jobbar i en modell kallad Vård och Stödsamordning (VOSS)
  • Att tillsammans strukturera upp det som behöver göras i hemmet kring städning, matlagning och inköp.
  • Stödja dig vid enklare myndighetskontakter eller läkarbesök.
  • Stödja dig i att bryta isolering, kanske genom att träna på att vistas på offentliga platser.
  • Motivera dig till att förändra mönster och vanor som försvårar ett fungerande liv.
  • Ge praktiskt stöd i arbetsuppgifter i hemmet.

Vardagscoacherna använder sig av evidensbaserade metoden MI, engelska översättningen: Motivational Interviewing.

Motiverande samtalsmetod går ut på att att lyssna efter förändringsprat hos personen och är ett sätt att förhålla sig i mötet med personen.

Vi på boendestödet jobbar i samverkan med Bålsta psykiatrimottagning enligt en modell som heter Vård och Stödsamordning (VSS). Modellen bygger på att du som söker boendestöd skall få rätt insatser och att vi tillsammans med dig jobbar med dina uppsatta mål.

Dagbeslutet är mellan 07.00-21.00 och innebär att du tillsammans med oss jobbar med att hitta rutiner och strategier som ska hjälpa dig i vardagen med mera. Stödet ser olika ut, beroende på hur dina behov ser ut.

Nattstödet är från 21.00-07.00 och handlar mer om att du ska känna att du alltid kan ringa till någon om du är orolig och att det ska kunna ge dig ökad trygghet. Du kan också få besök på natten beroende på hur ditt behov ser ut. Det är hemtjänsten som utför dessa tjänster.

För att få boendestöd krävs ett biståndsbeslut.

Kontakta kommunens socialsekreterare i vuxengruppen så utreder de tillsammans med dig vilket behov just du har.

Ring kommunens kontaktcenter på 0171-525 00 och be om att bli kopplad.

Kontakta Boendestödet

Enhetschef:
Telefon: 0171-529 81
E-post: jens.glademyr@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster