Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Personligt ombud

Personer med psykiska funktionshinder kan få stöd av ett personligt ombud. Det gäller personer som behöver hjälp att få det stöd och den behandling som behövs från sjukvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller andra verksamheter i samhället.

Du som är 18 år och äldre och har psykiska funktionshinder kan kostnadsfritt få ett personligt ombud som stöd i Dina kontakter med olika myndigheter och i Din rehabilitering. Vi inriktar våra insatser på de problem som Du själv anger och respekterar Dina prioriteringar.

Personligt ombud kan vara ett stöd under en begränsad tid så att en person kan börja få kontakter med myndigheter eller samordna de kontakter som redan finns.

Personligt ombud är ingen myndighetsperson men har kunskap om hur samhällets olika verksamheter fungerar och som arbetar tillsammans med den som är funktionshindrad, på dennes uppdrag.  

Håbo kommun bedriver sedan 2002 i samarbete med Enköpings kommun en verksamhet med två personliga ombud för målgruppen psykiskt långtidssjuka.  

Målet med verksamheten är att:

  • Tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.
  • Tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Bistå och företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter.
  • Se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål  och lagliga rättigheter.

Kontakter

Sebastian Settergren, telefon: 0171-62 59 68
E-post: sebastian.settergren@enkoping.se

Ulrika Lundblad, telefon: 0171-62 59 69
E-post: ulrika.lundblad@enkoping.se

Se filmen där de personliga ombuden berättar om sitt uppdrag.

Sidansvarig: Elisabeth Lannergård

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster