Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hälso- och sjukvård, tandvård

hälso och sjukvårdsartiklar

Här hittar du information om kommunens hälso- och sjukvård som fotvård, hemsjukvård, rehabilitering och tandvård. Du finner också information om kommunens medicinskt ledningsansvariga MAS och MAR samt patientsäkerhet och hur du gör om du vill lämna ett klagomål på vården.

I frågor som rör hälso- och sjukvård har kommunen ett ansvar och landstinget ett annat ansvar. Har du behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral.

I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvården. Ansvaret omfattar personer från 17 års ålder som:

  • Bor i särskilt boende för äldre eller funktionsnedsatta eller vistas på korttidsboende
  • Har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård). 
    Läs mer om hemsjukvård

Kommunen har också ansvar för

Hälso- och sjukvården regleras av olika lagar och föreskrifter. I en del lagar anges att varje vårdgivare ska utarbeta lokala rutiner. Syftet med riktlinjer och rutiner är att ge vägledning och vara ett stöd för personalen. Riktlinjer och rutiner är också ett medel för att säkerställa att patienter/brukare får en god vård och omsorg.

Kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Förutom kommunens riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård så finns det också länsövergripande riktlinjer och rutiner som rör samarbete mellan kommunerna och landstinget i hälso- och sjukvårdsfrågor, Vård i Samverkan (ViS). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har en fotvårdmottagning på Plommonvägen 2 i Bålsta. Här finns två fotterapeuter med kompetens att utföra medicinsk fotvård. Hit kan du även vända dig om du har behov av medicinsk fotvård för dig som har diabetes och har fått remiss från läkare eller sjuksköterska.

Mer om fotvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge de själva önskar. I hemmet ska du kunna få hjälp och stöd i det dagliga livet. Du ska också kunna få hjälp med personlig omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård.

Mer om hemsjukvård

I Håbo kommun finns det en medinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Mer om MAS och MAR

Kommunen har ett ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

I patientsäkerhetsarbetet ingår att beskriva hur ansvaret för patientsäkerheten ser ut i organisationen och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Mer om patientsäkerhet

Rehabiliterande insatser ska stötta dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Mer om rehabilitering

Den som behöver omfattande och långvarig vård och omsorg eller har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget.

Mer om tandvård och tandvårdsstödet

På kommunens vård

Om du har klagomål och synpunkter på den vård som du har fått av kommunen ska du kontakta kommunen som ska ta emot och besvara klagomål från dig som patient eller närstående. Vänd dig till enhetschefen på den enhet där du eller din närstående fått vård eller omsorg. Det går lika bra att lämna ett muntlig eller skriftligt klagomål. Kommunens system för klagomålshantering kan också användas.

Lämna synpunkter - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Du kan också kontakta Patientnämnden om det gäller hälso- och sjukvård inom Region Uppsala, länets kommuner eller folktandvården.

Läs mer på 1177 webbplats Länk till annan webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Vissa händelser kan du anmäla till IVO. Läs mer på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster