Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge de själva önskar. I hemmet ska du kunna få hjälp och stöd i det dagliga livet. Du ska också kunna få hjälp med personlig omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård.

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad.

Även förskrivning av inkontinenshjälpmedel ingår i hemsjukvårdens insatser. 

Hemsjukvården kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer och för dig som har olika behov av omvårdnad och medicinska insatser.

Sjuksköterskan i kommunen är din fasta vårdkontakt och samordnar insatserna runt dig. En del uppgifter utför hon själv och andra delegeras till omsorgspersonalen.

Sjuksköterskan har också kontakt med din läkare på vårdcentralen, på sjukhuset eller på specialistmottagning. För att överföra information mellan hemsjukvården och läkare krävs att du ger ditt samtycke.

Fast vårdkontakt Länk till annan webbplats.

Du kan få hemsjukvård om du är:

  • 17 år och äldre
  • har ett funktionshinder som gör att du inte kan ta dig till vårdcentralen
  • har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Efter samråd med dig kan läkaren eller distriktssköterskan på vårdcentral anmäla ditt behov av hemsjukvård till kommunens sjuksköterska.

Läkare och sjuksköterska på specialistmottagning eller avdelning i slutenvården kan också anmäla ditt behov av hemsjukvård. Läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård Uppsala län, bilaga 8 ansvarsfördelning mellan kommun och region Länk till annan webbplats.

För dig som har hjälp av hemtjänsten med personlig omvårdnad kan kommunens sjuksköterska initiera behov av hemsjukvård till läkaren på vårdcentralen efter samråd med dig.

Hemsjukvård kan utföras efter sjukhusvistelse och även utan att ha vistats på sjukhus. I anslutning till insatsen påbörjas erbjuds du att delta i en samordnad individuell planering (SIP) av insatserna. Efter mötet får du en skriftlig plan och planen dokumenteras också i patientjournalen.

Samordnad individuell plan (SIP) i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Du betalar en avgift per månad efter fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på vad du har för inkomst.

Kontakt

Gruppledare
Anitha Palmqvist
Telefon 0171-528 49
E-post anitha.palmqvist@habo.se

Enhetschef
Telefon: 0171-529 79

Adress
Sjuksköterskekontoret
Plommonvägen 4
746 33 Bålsta

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster