Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hemsjukvård

Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge de själva önskar. I hemmet ska man kunna få hjälp och stöd i det dagliga livet. Man ska också kunna få hjälp med personlig omvårdnad eller hälso- och sjukvård.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. Även förskrivning av inkontinenshjälpmedel ingår i hemsjukvården.  Hemsjukvården kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer och för dig som har olika behov av omvårdnad och medicinska insatser.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård kan den få som på grund av funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Du ska vara registrerad som mottagare av hemsjukvård för att få tillgång till sjukvården. Insatserna ska ha inletts av en frivillig individuell vårdplanering med en dokumenterad vårdplan.

Hur får jag hemsjukvård?

Läkaren eller distriktssköterskan på vårdcentral kan anmäla ditt behov av hemsjukvård till sjuksköterskan. Även läkaren på sjukhuset kan anmäla ditt behov, oftast i samband med en vårdplanering vid utskrivning från sjukhuset. I vissa fall kan du själv kontakta kommunens sjuksköterska, som bedömer ditt behov av sjukvård i hemmet.

Vem utför hemsjukvård?

Sjuksköterskan utreder och beslutar om sjukvårdande insatser. Insatserna utformas i samråd med dig och dokumenteras i patientjournalen. Sjuksköterskan kan själv utföra insatsen eller delegera till vårdpersonalen. Vid behov sker samverkan med vårdcentral och sjukhus. Ett samtycke krävs då från dig för att överföra information.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad efter fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på vad du har för inkomst.

Kontakt:

Gruppledare Marie Andersson
Telefon 0171-529 94
E-post marie.andersson@habo.se

Enhetschef Ulrika Wahlstrand
Telefon 0171-529 79
E-post Ulrika.wahlstrand@habo.se

Adress

Sjuksköterskekontoret
Plommonvägen 4
746 33 Bålsta


Sidansvarig: Iréne Eklöf

2017-12-15

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster