Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medicinskt ledningsansvariga, MAS och MAR

I Håbo kommun finns det en medinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Varje kommun är skyldig att ha en tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett tillsynsuppdrag för att säkerställa god kvalité och säker vård inom äldreboenden, boende för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvården.

MAS samverkar med verksamhetschefen, enhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal samt med förvaltningstjänstemän och politiker i frågor som rör hälso- och sjukvård.

MAS och MAR skriver varje år en patientsäkerhetsberättelse.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har i uppdrag att säkerställa att den rehabilitering kommunen bedriver är patientsäker och av god kvalité enligt hälso- och sjukvårdslagen.

MAR samverkar med verksamhetschef, enhetschef, hälso- och sjukvårdspersonal, omvårdnadsperonal samt med förvaltningstjänstemän och politiker i frågor som rör rehabilitering och hjälpmedel.

MAR och MAS skriver varje år en patientsäkerhetsberättelse.

På kommunens vård

Om du har klagomål och synpunkter på den vård som du har fått av kommunen ska du kontakta kommunen som ska ta emot och besvara klagomål från dig som patient eller närstående. Vänd dig till enhetschefen på den enhet där du eller din närstående fått vård eller omsorg. Det går lika bra att lämna ett muntlig eller skriftligt klagomål. Kommunens system för klagomålshantering kan också användas.

Lämna synpunkter - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Du kan också kontakta Patientnämnden om det gäller hälso- och sjukvård inom Region Uppsala, länets kommuner eller folktandvården.

Läs mer på 1177 webbplats Länk till annan webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Vissa händelser kan du anmäla till IVO. Läs mer på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Ylva Wendle Sundbom
Telefon: 0171-528 87
E-post: ylva.wendle.sundbom@habo.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Monica Lundquist
Telefon 0171-526 59
E-post: monica.lundquist@habo.se

Sidansvarig: Ylva Wendle Sundbom

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster