Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador, oavsett om de beror på systemfel hos vårdgivaren eller på att vård- och omsorgspersonalen begått misstag.

Kommunen har ett ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. I patientsäkerhetsarbetet ingår att beskriva hur ansvaret för patientsäkerheten ser ut i organisationen och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Från 2018-01-01 infördes nya bestämmelser i patientsäkerhetslagen vad gäller närståendes och patienters möjligheter att lämna klagomål och synpunkter på vården. Det är i första hand vårdgivaren (kommunen) som ska ta emot och besvara klagomål från dig som patient eller närstående. Vänd dig till enhetschefen på den enhet där du eller din närstående fått vård eller omsorg. Det går lika bra att lämna ett muntlig eller skriftligt klagomål. Kommunens system för klagomålshantering kan också användas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skyldighet att utreda klagomål begränsas till att gälla allvarliga händelser med stora konsekvenser för den enskilde patienten.

Patientnämnden har fått en utökad uppgift i att stödja personer som lämnar klagomål på vården vad gäller att få svar på sina klagomål. Se vidare information i länken till höger.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Iréne Eklöf
Telefon 0171-528 87
E-post socialnamnden@habo.se

Adress
Håbo kommun
Socialförvaltningen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Centrumleden 1
746 80 Bålsta


Sidansvarig: Iréne Eklöf

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster