Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Patientsäkerhet

Kommunen har ett ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. I patientsäkerhetsarbetet ingår att beskriva hur ansvaret för patientsäkerheten ser ut i organisationen och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse varje år. Du hittar våra patientsäkerhetsberättelser längre ner på den här sidan.

På kommunens vård

Om du har klagomål och synpunkter på den vård som du har fått av kommunen ska du kontakta kommunen som ska ta emot och besvara klagomål från dig som patient eller närstående. Vänd dig till enhetschefen på den enhet där du eller din närstående fått vård eller omsorg. Det går lika bra att lämna ett muntlig eller skriftligt klagomål. Kommunens system för klagomålshantering kan också användas.

Lämna synpunkter - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Du kan också kontakta Patientnämnden om det gäller hälso- och sjukvård inom Region Uppsala, länets kommuner eller folktandvården.

Läs mer på 1177 webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Vissa händelser kan du anmäla till IVO. Läs mer på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Anne-May Ryytty
Telefon: 0171-528 87
E-post: anne-may.ryytty@habo.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering/hjälpmedel (MAR)
Monica Lundquist
Telefon: 0171-526 59
E-post: monica.lundquist@habo.se

Adress
Håbo kommun
Socialförvaltningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster