Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Rehabilitering

Rehabiliterande insatser ska stötta dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Det är arbetsterapeuter och sjukgymnaster som tillsammans med dig, närstående, omvårdnadspersonal och hemsjukvård planerar och genomför de insatser som är aktuella. Insatserna utformas i samråd med dig och dokumenteras i patientjournal. Sjukgymnast eller arbetsterapeut utför själva insatsen eller delegerar/instruerar vårdpersonal.

Med hjälp av rehabilitering är syftet att du ska få tillbaka din funktion och förmåga efter en sjukdom eller skada samt bibehålla din funktion eller förmåga så långt som möjligt trots funktionsnedsättning.

Ansvaret för rehabilitering delas mellan kommunen och landstingets primärvård. Sjukgymnastisk träning på mottagning är primärvårdens ansvar och rehabiliterande insatser i hemmet där varaktigheten är längre än 14 dagar är kommunens ansvar.

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i samverkan Länk till annan webbplats.

Kommunens rehabilitering vänder sig till dig som är vuxen och som har behov av rehabilitering i hemmiljö och som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral. Rehabiliteringsbehovet ska överstiga två (2) veckor och kan innefatta arbetsterapeutiska och/eller sjukgymnastiska insatser.

Om du är i behov av rehabilitering efter en sjukhusvistelse görs som regel en vårdplanering inför hemgång och överrapportering sker från sjukhuset. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör en bedömning av ditt behov och planerar tillsammans med dig aktuella rehabiliteringsinsatser. Du kan också själv ta kontakt med sjukgymnast och/ eller arbetsterapeut för en bedömning.

Kommunens rehabilitering vänder sig också till alla särskilda boenden. Där sker det rehabiliterande arbetet i stor utsträckning genom omvårdnadspersonalen.

  • träning av gång och förflyttningsförmåga
  • träning i vardagliga aktiviteter som att klä sig, sköta personlig hygien
  • träning i att använda hjälpmedel. Läs mer om hjälpmedel
  • träning av rörliget, balans och styrka.

Du kontaktar en arbetsterapeut eller sjukgymnast på Rehabenheten som träffar dig, oftast i ditt hem och gör en bedömning utifrån ditt individuella behov.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster når du på telefon 0171-528 94. Telefontid vardagar 8.15-9.00. Övrig kan du lämna ett meddelande på telefonsvarare så ringer vi upp.

Rehabiliterande insatser kostar inget.

Kontakt

Enhetschef
Ulrika Wahlstrand
Telefon: 0171-529 79
E-post: ulrika.wahlstrand@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster