Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hemhjälp, hemtjänst

Om du behöver hjälp i ditt hem med exempelvis handla mat, städa, få hjälp med att duscha, måltider med mera kan du få hjälp via hemtjänsten. Hemtjänsten utför vid behov service, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser i ditt hem.

Hemtjänst innefattar både uppgifter av servicekaraktär och tjänster som är mer inriktade mot personlig omvårdnad. Inom ramen för ditt biståndsbeslut har du rätt att själv byta ut en tjänst mot en annan – till exempel att byta städningen mot en promenad eller omplantering av dina blommor.

För att kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet finns det inom hemtjänsten personal som har den utbildning och kompetens som uppdraget kräver.

Med service menas praktisk hjälp med hemmets skötsel:

 • Tvätt
 • Städ
 • Hjälp med inköp
 • Ärende på post- och bankkontor
 • Tillredning av måltid
 • Distribution av färdiglagad mat

Med personlig omvårdnad menas stöd för att klara fysiska, psykiska och sociala behov, till exempel

 • Hjälp för att kunna äta och dricka
 • Hjälp med att klä och förflytta sig
 • Hjälp med att sköta sin personliga hygien
 • Hjälp att bryta eventuell isolering
 • Hjälpinsatser för att den enskilde ska känna sig trygg och säker
 • Ledsagning
 • Avlösning av anhörig
 • Hemsjukvård på delegation (såromläggning, medicinutdelning med mera)

Fler insatser som du kan välja att ha

Hemtjänsten ansvarar även för trygghetslarm. Trygghetslarmet bär du på dig, vanligtvis som en klocka runt handleden. Larmet är enkelt att sköta och med det kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Larmet är kopplat till en larmcentral som svarar omedelbart och vidarebefordrar samtalet till personal inom hemtjänsten.

Mer om Trygghetslarm

Du kan också ansöka om att få ökad tillsyn på natten utan att din nattsömn störs av besök från nattpatrullen. Istället kan en nattkamera installeras där larmcentralen kan se att du ligger i din säng. Ansökan om nattkamera söks via biståndsenheten och är valfri.

Nattpatrullen följer den rutin som har ni har kommit överens om vid installation av nattkameran och vidtar de åtgärder som krävs, exempelvis att ringa, besöka dig eller annat som har överenskommits.

Om du får beslut om att få nattkamera som insats kommer kommunens hemtjänst att installera kameran. Nattkameran drivs av samma företag som sköter trygghetslarmen i kommunen.

När nattkameran används sparas inga bilder utan de krypteras. Håbo kommuns hemtjänst kan tydligt följa när, av vem och hur länge som tillsynen har utförts av på larmcentralen.

Informationsfolder om nattkamera Pdf, 176.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har hemtjänst och behöver hjälp med mat kan du ansöka om att få matlådor hem till dig. För att få matlådor hem till dig behöver du ett biståndsbeslut och det söker du hos kommunens biståndshandläggare.

Kontakt och ansökan

För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 8:30 - 9:30.

Telefon: 0171-525 00
E-post: vardochomsorgsnamnden@habo.se


Enhetschefer
Klara Gääw Nilsson, blå grupp och larm
E-post: klara.nilsson@habo.se

Erik Forsberg, röd och gul grupp
E-post: erik.forsberg@habo.se

Camilla Nilsson, grön grupp och nattpatrull
E-post: camilla.nilsson@habo.se


Blå grupp
Telefon: 0171-66 21 39 alternativt 076-025 05 89

Gul och röd grupp
Telefon: 0171-66 21 40 alternativt 070-147 15 34

Grön grupp
Telefon: 0171-525 01 alternativt 073-022 92 63

Samordnare:

Blå grupp
Shiva Paryab
Telefon: 0171-66 21 67 alternativt 073-315 46 38
E-post: shiva.paryab@habo.se

Röd grupp
Alexandra Van Leeuwen
Telefon: 0171-66 21 55 alternativt 072-962 56 81
E-post: alexandra.van.leeuwen@habo.se

Gul grupp
Emelie Andersson
Telefon: 0171-66 21 97 alternativt 070-822 85 97
E-post: emelie.andersson@habo.se

Grön grupp
Johanna Hellberg
Telefon: 0171-66 21 71 alternativt 072-962 57 54
E-post: johanna.hellberg@habo.se

Trygghetslarm
Anna Wiik
Telefon: 0171-528 11 alternativt 070-213 11 60
E-post: anna.wiik@habo.se

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster