Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bli utförare inom hemtjänsten

Kundval ger privata företag möjlighet att bli utförare inom hemtjänsten.

Kundval innebär att kommunen erbjuder privata företag möjlighet att godkännas som utförare av hemtjänst. Valfrihetssystemet öppnar dörrarna för både små, stora och nya företag och ger den enskilde individen möjlighet att välja mellan kommunen eller ett privat företag som godkänts av kommunen som utförare av insatserna.

Förfrågningsunderlag 

För att bli utförare av hemtjänst i Håbo kommun krävs det att intresserade företag lämnar in en ansökan enligt ett förfrågningsunderlag som antagits av socialnämnden. Förfrågningsunderlaget innehåller de krav och riktlinjer som de företag som vill bli utförare av hemtjänst måste leva upp till.

När ansökan är inlämnad kommer de ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattas beslut av kommunen om företaget kommer att godkännas som utförare. Det är fortfarande kommunen som har det yttersta ansvaret för att de godkända utförarna följer de avtal som gäller. Kommunen följer upp och kontrollerar regelbundet alla utförare i hemtjänsten.

Ansökningshandlingar

Förfrågningsunderlaget samt ansökningshandlingar finns dels längst ned på den här sidan och dels på Kammarkollegiets webbplats under ”Valfrihetswebben”. Alla kommuner och landsting som inför kundval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) är skyldiga att annonsera på Kammarkollegiets webbplats där alla annonser i Sverige finns samlade.

Avsikten med webbplatsen är att leverantörer av tjänster till kommuner och landsting ska hitta de tjänster som efterfrågas i landet. Annonserna är allmänt tillgängliga och den som vill kan via annonserna läsa vilka krav kommunen eller landstinget ställer på utförarna.

Ansökan

Håbo kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget nedan kan ansöka om att bli leverantör i Håbo kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Observera att det inte finns någon sista ansökningsdag - ansökningar kan lämnas in fortlöpande.

För mer information, kontakta:

Socialchef Erik Johansson
Telefon: 0171-525 78
E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Elisabeth Lannergård

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster