Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vad är kundval inom hemtjänsten?

Håbo kommun har kundval inom hemtjänsten. Det innebär att du har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna: kommunens hemtjänst eller ett privat företag som måste ha blivit godkänt av kommunen.

Hemtjänst innefattar både uppgifter av servicekaraktär och tjänster som är mer inriktade mot personlig omvårdnad. Inom ramen för ditt biståndsbeslut har du rätt att själv byta ut en tjänst mot en annan – till exempel att byta städningen mot en promenad eller omplantering av dina blommor.

Med service menas praktisk hjälp med hemmets skötsel:

 • Tvätt
 • Städ
 • Hjälp med inköp
 • Ärende på post- och bankkontor
 • Tillredning av måltid
 • Distribution av färdiglagad mat

Med personlig omvårdnad menas stöd för att klara fysiska, psykiska och sociala behov t.ex.

 • Hjälp för att kunna äta och dricka
 • Hjälp med att klä och förflytta sig
 • Hjälp med att sköta sin personliga hygien
 • Hjälp att bryta eventuell isolering
 • Hjälpinsatser för att den enskilde ska känna sig trygg och säker
 • Ledsagning
 • Avlösning av anhörig
 • Hemsjukvård på delegation (såromläggning, medicinutdelning med mera)

Tjänster som inte ingår i det fria valet och som utförs av kommunens egenregi är:

 • Hemsjukvård
 • Rehab
 • Nattillsyn
 • Installation av trygghetslarm
 • Åtgärder vid trygghetslarm för kunder som enbart har denna tjänst

Privat utförare

För att ett privat företag ska kunna erbjuda sina tjänster måste företaget först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas och kommunen har också det yttersta ansvaret för att avtalen följs. Kommunen är också skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten.

De privata företag som etablerar sig kan erbjuda så kallade tilläggstjänster utöver den beviljade hemtjänsten, till exempel fönstertvätt, mangling och snöskottning. Tilläggstjänsterna kostar extra och betalas direkt till företagen. Kommunens Fixartjänst kommer att erbjuda sina tjänster gratis precis som idag, vare sig du väljer kommunens hemtjänst eller ett privat företag..

Kundval är ett frivilligt val

När du har fått ditt biståndsbeslut kan du välja hemtjänstutförare. Den kommunala hemtjänsten eller något privat företag. Har du redan kommunal hemtjänst och är nöjd med den så kan du välja att behålla din nuvarande hemtjänst. Om du inte är nöjd eller vill prova ett annat alternativ så kan du göra det.

Hur väljer jag?

I samband med biståndsbedömningen informerar biståndshandläggaren om vilka leverantörer som finns att välja mellan. För att göra ditt val enklare har kommunen också tagit fram ett presentationsmaterial som beskriver alla som är godkända att utföra hemtjänst. Informationen finns både som tryckt material samt på kommunens hemsida. För den som har svårt att göra ett val kan man antingen ta hjälp av en anhörig, en god man eller någon annan företrädare.

Så går valet till

När du ska göra ditt val fyller du i en blankett och skickar in den till kommunen. Du kan också ta hjälp av din biståndshandläggare. Om du inte kan eller vill välja utförare får du automatiskt hjälp av den kommunala hemtjänsten.

Vad kostar det?

Det kostar lika mycket om du väljer kommunens hemtjänst eller ett privat företag. Kommunen ansvarar för avgifterna som fastställs av fullmäktige.

Hur gör jag om jag vill byta?

Du har alltid rätt att byta utförare och det ska ske omgående. Om du vill byta utförare så ska du kontakta din biståndshandläggare. För att byta leverantör till nästa månadsskifte ska du framföra önskemålet senast den 20:e i samma månad. I annat fall får du byta vid kommande månadsskifte.

För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare

Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 8:30 - 9:30,
Telefon: 0171 - 525 00
E-post: socialnamnden@habo.se


Sidansvarig: Marie Rönnqvist Borneteg

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster