Du som har fyllt 75 år kan beställa service utan behovsprövning och på så vis få hjälp i hemmet via hemtjänsten. Ingen individuell uppföljning sker, men kvalitén i de utförda tjänsterna håller samma mått som i övrig hemtjänst.

Avgifter för beställda serviceinsatser är samma som för biståndsbedömda insatser. Beställningen gäller tills du som kund säger upp tjänsten. Beställning och uppsägning görs till kommunens kommunvägledare i kontaktcenter.

Blankett: Beställning av service utan behovsprövningPDF

Rutin för handläggning av service utan behovsprövningPDF