Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kontakta socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av dels vård- och omsorgsnämnden och dels socialnämnden.

Länk till Överförmyndarnämndens kansli och förvaltning i Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialförvaltningen

Kontaktcenter: 0171-525 00
Funktionsbrevlåda: socialnamnden@habo.se

Förvaltningschef/socialchef

Socialchef Erik Johansson

Socialförvaltningens stab

Avdelningschef, tillika förvaltningschef Erik Johansson
Telefon: 0171-525 78
E-post: erik.johansson@habo.se

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Medicinskt ansvarig för rehab
 • Samverkansstrateg/rehab coach
 • Närvårdskoordinator
 • Verksamhetsutvecklare
 • Systemförvaltare Treserva

Avdelning för stöd till barn, unga och vuxna

Avdelningschef Maria Bertilsson
Telefon: 0171-527 13
E-post: maria.bertilsson@habo.se

Mottagningstelefon 0171-529 31
Måndag, onsdag, torsdag och fredag: 09.00-12.00, Tisdagar 13.00-16.00

Fax 0171-527 01
Oro för barn använd denna blankett Pdf, 250.5 kB, öppnas i nytt fönster.
E-postadress: socialnamnden@habo.se

Under kvällar och helger kan du ringa
Socialjouren på 112 - begär socialjouren i Uppsala län

Avdelningens verksamheter

 • Bistånd enligt lagen om stöd och service till funktionsnedsatta
 • Bistånd äldre
 • Bistånd barn och unga
 • Bistånd missbruk
 • Bistånd socialpsykiatri
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Ekonomiskt bistånd och etablering
 • Familjerätt
 • Familjehemssekreterare
 • Flyktingsamordning
 • Ensamkommande barn
 • Barn- och ungdomsutredare
 • Kontaktperson
 • Bålstapolarna
 • Ungdomsteam
 • Familjeteam
 • Familjerådgivning
 • Stödboende för ungdomar
 • Nakterhuset, öppen missbruksvård
 • Sociala bostäder
 • Anhörigkonsulent

Avdelning för äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Avdelningschef Annika Trumstedt
Telefon: 0171-525 00
E-post: annika.trumstedt@habo.se

 • Särskilt boende, Pomona hus 4
 • Särskilt boende, Dalängen
 • Särskilt boende, Solängen
 • Särskilt boende, Västerhagsvägen (byggnation pågår)
 • Korttidsboende Plommonvägen 6
 • Pomonas korttidsboende
 • Träffpunkt Pomona
 • Dagverksamhet, äldre
 • Personlig assistans
 • Hemsjukvård
 • Rehab
 • Medicinsk fotvård
 • Hemtjänst i egen regi
 • Hemtjänst natt

Avdelning för stöd, omsorg och socialpsykiatri

Avdelningschef Cecilia Åkerlund
Telefon: 0171-526 36
E-post: cecilia.akerlund@habo.se

 • Särskilt boende LSS, Dalvägen och Lindegårdsvägen
 • Särskilt boende LSS, Sjövägen och Lindegårdsvägen
 • Särskilt boende LSS, Vallvägen 2 och 4
 • Daglig verksamhet, LSS
 • Boendestöd
 • Arbetsstöd och sysselsättning socialpsykiatri
 • Källan, öppen träffpunkt socialpsykiatri

Socialförvaltningens kansli

Kontaktcenter: 0171-525 00
Funktionsbrevlåda: socialnamnden@habo.se

 • Vård och omsorgsnämndens kansli
 • Socialnämndens kansli
 • Avgiftshandläggning
 • Ekonomiadministration
 • Registratur/diarie/arkiv
 • Dödsbohandläggning
 • Registerutdrag

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster