Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Missbruk och beroende

Om du behöver hjälp eller har funderingar kring din eller din närståendes relation till alkohol, narkotika, tabletter eller spelmissbruk kan du vända dig myndighetsenhetens vuxenenhet.

Har du insatser även från vården kan du få hjälp att samordna dina insatser genom en samordnad individuell plan (SIP).

Socialförvaltningen gör utredningar och ger stöd utifrån individens vårdbehov och förutsättningar. Stödet utformas gemensamt med individen och utgår i första hand på hemmaplan.

Om du känner oro för en person över 18 år utifrån dennes användning av alkohol och/eller droger, kan du ringa kommunens kontaktcenter så kopplar dem dig vidare till den enhet som hanterar din oro. Du har möjlighet att vara anonym.

Kommunens stödverksamheter finns för dig

Nakterhuset är Håbo kommuns öppenvårdsmottagning och vänder sig till personer med missbruk och anhöriga för samtalsstöd.

På Nakterhuset erbjuder vi samtal som ger dig kunskap om din egen förändringsprocess och verktyg för att genomföra en förändring. Det här görs genom enskilda-, par- eller gruppsamtal.

Du kan ta kontakt med Nakterhuset själv för att få fem stycken servicesamtal. Tar du själv kontakt med Nakterhuset sker det ingen registrering eller dokumentation. Men personalen har anmälningsskyldighet utifrån ett barnperspektiv. Nakterhuset erbjuder även anhörigstöd.

Om du önskar en behandlingskontakt så behövs ett beslut om bistånd av en handläggare på missbruksenheten. Vid biståndsbeslut gör handläggaren en utredning för att bedöma vilken insats som är lämplig.

Kontakten med oss är kostnadsfri.

Vi erbjuder gruppsamtal

Under hösten 2023 startar vi gruppsamtal i motivationsgrupper för dig som har ett skadligt bruk eller ett beroende av alkohol, narkotika eller spel. Vi startar även en anhöriggrupp. I gruppsamtalen tar vi upp olika teman och samtalar kring frågor som rör skadligt bruk och beroende.

Motivationsgrupp

Vi anordnar våra motivationsgrupper på tisdagar klockan 13:00-15:00 med start den 31 oktober 2023 och tills vidare.

Anhöriggrupp

Vi anordnar våra anhöriggrupper på onsdagar klockan 13:00-15:00 med start den 1 november 2023 och tills vidare.

Vi har löpande intag i både motivations- och anhöriggrupperna. Det innebär att du inte behöver vara med i en grupp från början, utan du kan börja när du vill. Vi håller till i våra lokaler på bottenvåningen i Landstingshuset vid Bålsta centrum. För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta beroendeterapeuterna Hanna och Håkan. Kontaktuppgifterna hittar du här nedan.

Håkan Tagesson, beroendeterapeut
Telefon: 0171-525 77
E-post: hakan.tagesson@habo.se

Hanna Brandt, beroendeterapeut
Telefon: 0171-46 84 17
E-post: hanna.brandt@habo.se

Fristående alternativ för stöd och hjälp utanför kommunen hittar du här:

Anonyma Alkoholister (AA)
https://www.aa.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonyma Narkomaner (NA)
https://www.nasverige.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyren är en gruppverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-18 år som har en förälder som dricker för mycket alkohol, använder droger, har psykiska eller kognitiva svårigheter.

Under cirka 15 tillfällen träffas barnen/ungdomarna i en grupp tillsammans med två ledare för att få lära sig mer om förälderns problem, hur det kan påverka dem runtomkring och för att barnen och ungdomarna själva ska få en möjlighet att prata om sina upplevelser och funderingar.

För mer information, kontakta

Familjeteamet
Telefon: 0171-529 31
Telefontider:
Måndag klockan 09:00 - 11:30
Tisdag klockan 13:30 - 15:00
Onsdag klockan 09:00 - 11:30
Torsdag klockan 09:00 - 11:30
Fredag klockan 09:00 - 11:30

Personer som har brutit ett destruktivt livsmönster och behöver stöd för att bryta isolering kan ansöka om kontaktperson.

Insatsen är frivillig och bygger på ömsesidig respekt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Vill du bli kontaktperson?

Det krävs ingen formell utbildning för att bli kontaktperson, men gärna erfarenhet av att arbeta med människor. Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med människor och kan avsätta tid och engagemang som medmänniska och vän. Det kan handla om att träffas någon gång i veckan och gå på promenad, fika, samtala eller annat som ni kommer överens om.

För mer information, kontakta

Socialförvaltningens socialsekreterare missbruk/socialpsykiatri.

Telefon: 0171-525 00
Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00 - 11:00.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster