Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Ytterligare förbättringar kring hemtjänsten

Arbetet med kvalitetssäkring inom hemtjänsten fortskrider och flera förbättringsåtgärder har skett den senaste veckan. Under vecka 30 har antalet inkomna samtal med klagomål/synpunkter samt registrerade avvikelser succesivt sjunkit.

Som tidigare uppmärksammats och som ni kan läsa mer om i länken längre ner, har hemtjänsten i Håbo kommun varit hårt belastad de senaste veckorna. Vi har tidigare berättat om åtgärder för att lösa situationen med låg bemanning och här kommer en uppdatering. 

  • Rekryteringen fortsätter och några medarbetare har frivilligt flyttat del av sin semester. Den första senioren från en pensionärsförening har börjat. Ett par medarbetare inom andra verksamheter har även anmält intresse för att tillfälligt stödja i hemtjänsten.
  • Under vecka 31 och ett par veckor framöver kommer tre ungdomar som utbildar sig på Vård-och omsorgsprogrammet och innehar AM-körkort (EPA-traktor) att vara behjälpliga med att distribuera matlådor.
  • Utifrån den dagliga kontroll som sker att alla insatser blir utförda, så har det uppmärksammats problem med det digitala planeringsverktyget. Både interna och externa systemförvaltare arbetar förnärvarande intensivt med att lösa detta. Samordnarna kvalitetsäkrar insatserna manuellt.

Läs mer om planerade och tidigare genomförda åtgärder i hemtjänsten

Sidansvarig: Socialförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster