Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Behovet av äldrevård på finska undersöks

En finsk flagga som vajar i vinden mot blå himmel

Foto: Mostphotos

Nu undersöks behovet och efterfrågan på äldrevård på finska i Håbo. Under hösten får den finskspråkiga minoriteten möjlighet att svara på en enkät.

I oktober 2021 fick Håbo kommun in ett medborgarförslag med önskemål om äldrevård på finska. Håbo kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar att ordna äldrevård helt eller till väsentlig del på finska till den som önskar. Det står i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och beskrivs även i riktlinjerna för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket, som antogs i kommunfullmäktige i maj 2021. Socialförvaltningen fick i uppdrag att undersöka behovet.

Som en del i utredningen får Håbos finskspråkiga minoritet möjlighet att svara på en enkät under hösten, för att ta reda på vilket behov som finns nu och i framtiden. Enkäten ska ge svar på vilken typ av omsorg som efterfrågas, i vilka kontakter det finska språket önskas användas och vilket behov som finns av finska kulturupplevelser inom äldrevården. Resultatet sammanställs i slutet av året och presenteras för vård- och omsorgsnämnden i början av nästa år.

Se inslag på Uutiset om projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster