Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Stjärnmärkning av Västerhagsvägens personal inom demensvården

På bilden ser vi från vänster: Jessica, Anneli, Eva, Johanna, Dirutda, Ursula (enhetschef), Morteza, Mahmoud, Pernilla, Agnetha (samordnare), Nadine och Farhad.

Under den senaste tiden har en stjärnmärkning pågått av Håbo kommuns verksamheter inom demensvården. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Den 15 februari blev personalen på äldreboendet Västerhagsvägens avdelning B för demens färdigutbildade. De fick då välförtjänt ta emot sina stjärnmärkta diplom.

Syftet med utbildningen är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. När minst 80 procent av personalen genomfört de fyra utbildningsstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärkningen omprövas sedan varje år.

Personal på Västerhagsvägen färdigutbildade

Personalen på Västerhagsvägens avdelning B för demens är nu färdigutbildade. Den 15 februari fick de därmed alla stolt ta emot sina diplom som bevis på att de genomfört utbildningen och att verksamheten nu blivit Stjärnmärkt. Utbildningen har hållits av samordnarna Jennie Anderberg och Ninna Ängeslevä. Grupperna har bestått av blandad personal från Solängen, Västerhagsvägen, Dalängen, Plommonvägen 6 och Pomonas korttidsboende 4:4. All vår personal på de här enheterna har gått utbildningen, inklusive enhetschefer, samordnare, sjuksköterskor och rehab.

Fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar

I utbildningsmodellen ingår fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle har deltagarna förberett sig med att genomföra en webbutbildning och en hemuppgift. Webbutbildningarna som ingår i Stjärnmärkt är avgiftsfria och tillgängliga på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. De omfattar följande områden:

  • Demens ABC
  • Demens ABC plus Hemtjänst eller Särskilt boende
  • Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Utdelning av stjärnmärkta diplom pågår

Alla kommunens grupper och enheter har nu genomfört utbildningen och utdelningen av stjärnmärkta diplom till verksamhetspersonalen pågår i skrivande stund, på respektive arbetsplats. Diplomet är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Läs mer om utbildningsmodellen Stjärnmärkt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster