Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Hemtjänsten elcyklar i sommar!

Foto: Håbo kommun, från vänster: Fakher, Sissi och Fia.

Vår hemtjänst i Håbo kommun har nu börjat använda sina fina elcyklar för säsongen. Cyklarna medför ett bättre transportalternativ både klimatmässigt och ekonomiskt än bil och används framförallt under sommarhalvåret.

Utöver de miljömässiga och ekonomiska fördelarna bidrar elcyklarna också till god hälsa hos vår personal i hemtjänsten som får både frisk luft och extra motion. Vissa resor går dessutom även snabbare att genomföra med elcykel än med bil tack vare ökad flexibilitet. Detta eftersom cykeln erbjuder möjligheter att ta en kortare och mer direkt väg till våra brukare än vad som ibland är fallet med bil.

Del av vårt arbete med Agenda 2030

Hemtjänstens användning av elcyklar som transportmedel är också en del av Håbo kommuns arbete med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det tredje globala målet berör just god hälsa och välbefinnande, vilket användandet av elcyklar bidrar till för våra anställda inom hemtjänsten. Det elfte globala målet berör hållbara städer och samhällen, där ett av delmålen fokuserar på vikten av att minska städers och samhällens miljöpåverkan per person till 2030. Fokus ligger här särskilt på arbetet med förbättrad luftkvalitet, vilket användningen av elcykel förstås också bidrar till.

Läs mer om Håbo kommuns arbete med de globala hållbarhetsmålen på håbo.se/hållbarahåbo

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster