Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Stjärnmärkning inom äldreomsorgen - arbetet med demensvård fortsätter

Foto: Håbo kommun. På bilden ser vi från vänster: Samordnarna Ninna Ängeslevä, Jennie Anderberg och Arja Halkola som håller i Stjärnmärkt-utbildningen inom Håbos äldreomsorg. Fotot är taget i trädgården vid Dalängens äldreboende.

Under den senaste tiden har en stjärnmärkning pågått av Håbo kommuns verksamheter inom demensvården. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter.

Syftet med utbildningen är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet inom demensvård på sin arbetsplats. När minst 80 procent av personalen genomfört de fyra utbildningsstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärkningen omprövas sedan varje år. Utbildningen hålls av samordnarna Jennie Anderberg, Ninna Ängeslevä och Arja Halkola.

Nyligen fick Håbo kommuns äldreomsorg också besök av representanter från Heby kommun som för närvarande är i uppstartsfasen med sina Stjärnmärkt-utbildningar. Heby kommun var intresserade av att höra mer om hur just vi i Håbo har fortsatt med vårt demensvårdsarbete kopplat till utbildningen, efter att många av våra verksamheter fått sina stjärnmärkningar sedan tidigare.

Fler verksamheter färdigutbildade inom kort

All vår personal inom äldreomsorgen som arbetar med demensvård genomför Stjärnmärkt-utbildningen, inklusive enhetschefer, samordnare, sjuksköterskor och rehab. Inom de närmaste veckorna kommer personal på Ängsgårdens dagverksamhet och Västerhagsvägens demensavdelning A att bli klara med sin utbildning. Personalen på Västerhagsvägens andra demensavdelning, som kallas avdelning B, blev klara redan förra året vilket vi rapporterat om tidigare (se bilden nedan). Personalen på Solängens och Dalängens äldreboenden samt Plommonvägen 6 är också klara med sin utbildning. Plommonvägen 6 är ett korttidsboende för personer med demenssjukdom och demensliknande symptom.

Personal på Västerhagsvägens demensavdelning B tog emot sina Stjärnmärkt-diplom under februari 2023 efter genomförd utbildning. På bilden ser vi från vänster: Jessica, Anneli, Eva, Johanna, Dirutda, Ursula (enhetschef), Morteza, Mahmoud, Pernilla, Agnetha (samordnare), Nadine och Farhad.

Demensombud på alla avdelningar

Varje avdelning inom respektive verksamhet har ett demensombud som fungerar som en slags Stjärnmärkt-ambassadör. Möten hålls löpande mellan demensombuden och samordnarna för att följa upp hur det praktiska demensarbetet fortgår på respektive avdelning, med utgångspunkt från utbildningens innehåll. Det första mötet fokuserade på temat nollvision gällande begränsningsåtgärder. På alla våra demensenheter har vi även börjat arbeta med ett nationellt kvalitetsregister för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar som kallas SveDem.

Kvalitetsregistret SveDem

Genom att samla in data och följa patienter genom hela vårdkedjan är syftet med SveDem - det nationella kvalitetsregistret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar - att förbättra kvaliteten på demensvården. Nydiagnosticerade personer registreras i SveDem och den insamlade datan ger möjligheten att följa upp förändringar i patientgrupper, diagnoser och behandling. Specialistkliniker, primärvård och särskilda boenden kan ansluta sig till SveDem och här används ett webbaserat formulär där olika uppgifter registreras om bland annat genomförda undersökningar och just diagnoser och läkemedelsbehandling.

Särskilda boenden registrerar data om bland annat användning av tvångs- och skyddsåtgärder och i fokus står här frågor om omvårdnad. Tack vare registerhållningen kan nationella och regionala jämförelser göras löpande över tid. Dessutom kan varje deltagande klinik och vårdcentral jämföra sina resultat med övriga anslutna enheter i landet. Resultaten kan därmed ligga till grund för lokal verksamhetsutveckling. Det underliggande målet med det nationella kvalitestregistret SveDem är att skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med demenssjukdom i Sverige.

Vilka delar ingår i Stjärnmärkt-utbildningen?

Utbildningsmodellen Stjärnmärkt omfattar följande områden:

  • Demens ABC
  • Demens ABC plus Hemtjänst eller Särskilt boende
  • Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

I utbildningsmodellen ingår fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Inför varje tillfälle har deltagarna förberett sig med att genomföra en webbutbildning och en hemuppgift. Webbutbildningen som ingår i Stjärnmärkt är avgiftsfri och finns tillgänglig på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Stjärnmärkt-diplomet som delas ut efter genomförd utbildning är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Läs mer om utbildningsmodellen Stjärnmärkt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Om du har frågor om arbetet med utbildningsmodellen Stjärnmärkt inom Håbo kommuns äldreomsorg är du välkommen att kontakta våra samordnare som håller i utbildningen:

Jennie Anderberg, samordnare
Telefon: 0171-529 44
E-post: jennie.anderberg@habo.se

Ninna Ängeslevä, samordnare
Telefon: 0171-526 30
E-post: ninna.angesleva@habo.se

Arja Halkola, samordnare
Telefon: 0171-46 84 24
E-post: arja.halkola@habo.se

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster