Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ändring av allmänna villkor för kundvalet

Den 7 mars 2017 beslutade Vård- och omsorgsnämnden om förändringar i de allmänna villkoren för kundval inom hemtjänsten. Den stora förändringen är att utförarna från och med den 1 augusti 2017 ersätts för biståndsbedömd tid istället för utförd tid.

Avsikten med ändringen av ersättningsmodell är inte att genom minska kostnader men för att underlätta för beställare och utförare att hålla ett högt fokus på individens helhetsbehov istället för kontrollera inregistrerad tid av enskilda insatser.

Kundvalsmodellen har reviderats i dialog med kundvalsutförarna där vissa justeringar gjorts i de allmänna villkor som nämnden beslutade om den 7 mars. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att godkänna de reviderade allmänna villkoren för kundvalet i Håbo kommun, som kommer att gälla från 1 augusti 2017.

Ytterligare en förändring är att förvaltningen föreslår en ”procenttrappa” när det gäller extra ersättning för andelen undersköterskor i verksamheterna. Syftet är att stimulera till ökad kompetens i utförarorganisationerna, där den extra ersättningen för andelen undersköterskor införs redan från 1 mars 2017.

- Nu får vi en modell som gör att både beställare och utförare kan fokusera på kvaliteten i utförandet istället för registrering av minuter, säger Thomas Brandell socialchef.

Sidansvarig:

2017-04-26

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster