Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommun tar fram en ny äldreplan

Håbo kommun är en av de kommuner i landet där andelen invånare över 80 år ökar mest den kommande 10-årsperioden. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att det under 2018 ska arbetas fram en ny äldreplan.

Syftet med äldreplanen är att ha en långsiktig handlingsberedskap för att möta utvecklingen och behovet av framtidens omsorg för äldre. Håbo kommun vill ha god beredskap för att på ett kvalitativt sätt ge stöd till det ökande antalet äldre som kommer att behöva insatser av olika slag.

- Jag tycker det känns som en jättebra prioritering att ta fram en ny äldreplan.
Vi måste värna vår äldre och att då ha en långsiktig plan på hur vi ska kunna möjliggöra det, är ett steg i rätt riktning, säger Lotta Grahn Elg Kommunalråd i Håbo komun.

Planen tas fram tillsammans med boende i Håbo
Kommunen startar nu upp arbetet med att ta fram en ny äldreplan. I processen kommer det finnas möjligheter för intresserade att delta i diskussioner om den framtida äldreomsorgen. För att olika perspektiv ska finnas med under arbetet så kommer synpunkter att hämtas in från olika grupper såsom allmänheten, fokusgrupper samt en projektgrupp med representanter från kommunala pensionärsrådet.

Äldreplanen kommer att arbetas fram under 2018 och antas av vård- och omsorgsnämnden i januari 2019.

Har du frågor?
Då är du välkommen att kontakta:
Thomas Brandell, socialchef/förvaltningschef i Håbo kommun
Tlf. 0171-525 79

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2018-02-15

Klicka för support
Stäng supportfönster