Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Patientsäkerhetsberättelse - Håbo kommuns arbete med patientsäkerhet

Varje år tar Håbo kommun som vårdgivare fram en patiensäkerhetsberättelse. Här beskriver kommunen sitt arbete med patientsäkerhet, hur kommunen arbetar för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts under föregående år.

Resultatet från patientsäkerhetsarbetet under 2017 visar på en förbättring jämfört med 2016 gällande de olika åtgärder som har genomförts.

- Vi är glada för att vi tagit några steg framåt i arbetet med patientsäkerheten under 2017. Men det återstår en hel del arbete innan vi kan vara nöjda. Under 2018 kommer förvaltningen bland annat att fokusera på att öka säkerheten kring vår läkemedelshantering och förbättra arbetet med våra riskbedömningar, säger Thomas Brandell socialchef/förvaltningschef i Håbo kommun.

Insatser under 2017

Håbo kommun arbetar förebyggande och långsiktigt med patientsäkerhet för att förhindra vårdskador. Under året 2017 har kommunen arbetat med att öka patientsäkerheten på olika sätt där några av insatserna har varit:

  • Förebyggande insatser för att undvika fall, undernäring, tryckskador och ohälsa i munnen.

  • All personal på särskilt boende för äldre har fått utbildning i kvalitetsregistret Senior Alert och kring förebyggande insatser.

  • Hösten 2017 startade ett projekt där målet är att göra riskbedömningar för personer med insatser av hemsjukvård.

  • Håbo kommun har i samarbete med Familjeläkarna fokuserat på arbetet mot fall och fallskador. Bland annat via översyn av läkemedel och att alla fallhändelser tas upp på rond med läkare. Kompetensen vid läkarronden har också utökats med en fysioterapeut.

Patientsäkerhetslagen

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för alla som önskar ta del av den.

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa mer om patientsäkerhet och ta del av Håbo kommuns patientsäkerhetsberättelser.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta:
Thomas Brandell, socialchef/förvaltningschef i Håbo kommun
Tlf. 0171-525 79

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2018-03-09

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster