Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Förslag till avgiftsändring för färdtjänst

Vård-och omsorgsnämnden föreslår att priset för färdtjänstresor höjs från och med 1 januari 2019. Beslut fattas av kommunfullmäktige den 10 december 2018.

I samband med Socialförvaltningens arbete med budget 2019 har också avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över. En av de avgifter förvaltningen förslår ska ändras är avgiften för färdtjänst. Beslut fattas av kommunfullmäktige den 5 november.

Prishöjning för lägstanivå och egenavgift

Egenavgiften per färdtjänstresa föreslår att höjas från 25 procent till 35 procent av taxameter-beloppet, med 50 kronor som lägsta avgift. Egenavgiften betalas av resenären direkt till chauffören i samband med resan.

Högsta avgiftsnivån ändras inte, utan föreslås ligga kvar vid 150 kronor för resor när taxameterbeloppet blir högre än 420 kronor.

– Kommunens kostnader för färdtjänst ökar varför en viss höjning av priset känns rimlig. När det gäller servicen inom färdtjänst kommer den givetvis vara fortsatt bra. Bland annat i och med möjligheten att medta en resenär utan extra kostnad och dessutom finns det möjlighet att resa sex mil utanför kommungränsen med färdtjänstbeviset, säger Thomas Brandell, socialchef.

Reducerad avgift för personer under 26 år och studerande som har färdtjänst

Resenärer inom färdtjänstens målgrupp som är under 26 år, studerande, samt innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårers studentkort har viss reducerad egenavgift. Avgiften är fortsatt 25 procent av taxameterbeloppet, samt lägst 40 kronor, men högsta möjliga avgift är 105 kronor istället för 150 kronor.

Rätten till färdtjänst

Behov av färdtjänst utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och den rättspraxis som utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen är till stor del styrd av lagstiftningen. Tillstånd beviljas av färdtjänsthandläggare på förvaltningen.

Vid frågor, kontakta

Thomas Brandell, socialchef
Telefon: 0171-525 79
E-post: thomas.brandell@habo.se

Klicka här för att läsa mer om färdtjänst »

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2018-10-09

Klicka för support
Stäng supportfönster