Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Socialnämndens delårsbokslut för augusti 2018

Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om drygt 6,4 miljoner. De största underskotten förväntas inom barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Det presenterades på socialnämndens sammanträde den 2 oktober.

Underskott inom barn-och ungdomsvård

Inom barn- och ungdomsvården beror underskottet på ett par förhållandevis dyra institutionsplaceringar. Som alltid vid institutionsplaceringar har andra billigare lösningar prövats men inte räckt till.

Underskott inom ekonomiskt bistånd

Underskottet inom ekonomiskt bistånd är främst orsakat av hårdare bedömningar från försäkringskassan samt att en del hushåll finansieras i driftbudgeten istället för i flyktingprojektet. En ytterligare orsak är allt högre boendekostnader, däribland vandrarhemsvistelser.

Underskott inom flyktingmottagande

Underskottet inom verksamheten flyktingmottagande beror i första hand på att de statliga medlen för ensamkommande barn inte längre täcker kostnaderna.

–Det är viktigt att känna till att socialnämnden under åren 2015-2017 redovisat ett sammanlagt överskott om drygt 19 miljoner kronor vilket i första hand beror på att vi under dessa år fick mer pengar från staten för ensamkommande barn än vad denna verksamhet kostade, säger Thomas Brandell, socialchef

Vid frågor, kontakta

Thomas Brandell, socialchef
Telefon: 0171-525 79
E-post: thomas.brandell@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2018-10-03

Klicka för support
Stäng supportfönster