Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vård- och omsorgsnämndens budget och verksamhetsplan

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 december gick nämnden igenom budget och verksamhetsplan för 2019. I nämndens budget för 2019 finns det flera förslag på hur organisationen ska bli mer effektiv.

Den 5 november antog kommunfullmäktige en ny budget för Håbo kommun som ska gälla för 2019. Vård- och omsorgsnämndens budget för 2019 uppgår till 281,2 miljoner kronor, det är en ökning med nästan 29,4 miljoner från 2018 års budget.

Nya verksamheter startar 2019

Att vård- och omsorgsnämnden får en utökad budget beror på att nya verksamheter kommer att starta under 2019. Samtidigt har en del verksamheter startats under 2018 som får en helårseffekt på kostnaderna under 2019.

Vi startar flera nya verksamheter under 2019. Vi startar två LSS-boenden med sammanlagt elva lägenheter. Under nästa år kommer vi dessutom att starta ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt en utökning av verksamheten på Ekans korttidsboende. Verksamheter som får helårseffekt på kostnadssidan är serviceboenden inom LSS och socialpsykiatrin samt Plommonvägen 6 som är ett korttidsboende för personer med demenssjukdom som öppnade under hösten 2018, säger Thomas Brandell.

Ny form för anhörigstödet och fixartjänsten

På sammanträdet den 11 december beslutade nämnden att antalet timmar för kostnadsfri avlastning för anhöriga ska öka från 10 timmar i månaden till 20 timmar i månaden. Den anhörigkonsulent som idag finns i Håbo kommun går i en pension i början av 2019, efter pensionsavgången kommer tjänsten att hållas vakant. Socialförvaltningen kommer att utreda och undersöka hur formen för anhörigstöd ska se ut och det kommer vård- och omsorgsnämnden besluta om i mars 2019. Mer information kommer att finnas på håbo.se efter beslutet.

Fixartjänsten som finns för personer över 65 år i Håbo kommun kommer att flyttas till daglig verksamhet där arbetstagare från daglig verksamhet utför uppgifterna. Daglig verksamhet kommer att erbjuda samma hjälp som fixartjänsten har erbjudit.

Åtgärder för att hålla budget i balans

För att nå en budget i balans behöver nämndens kostnader för 2019 minskas med 6,5 miljoner kronor. Kostnadsminskningarna som behöver göras beror på att de nya verksamheterna som kommer starta samtidigt som de verksamheter som har startats under 2018 får helårseffekt på kostnaderna för 2019.

Socialförvaltningen har gett flera förslag på åtgärder för att hålla sig inom vård- och omsorgsnämndens budget för 2019. De projekt som tidigare har finansierats med hjälp av statsbidrag kommer att avslutas, bland annat trygg hemgång. Det kommer också att ske viss personalminskning på boendestödet.

Utöver de föreslagna kostnadsminskningarna har nämnden tidigare fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa avgift för trygghetslarm samt avgiftshöjningar på restaurang Pomona och inom färdtjänsten. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 10 december att genomföra avgiftshöjningar på färdtjänst och restaurang Pomona.

I och med att vi inte har något fortsatt statsbidrag för projektet trygg hemgång kan vi i nuläget inte driva detta själva. I personalfrågan har vi just nu dialoger med våra anställda som berörs av detta och vi tittar tillsammans på andra möjliga arbetsområden och arbetsuppgifter. Vår tanke är inte att säga upp våra anställda som berörs av detta. Istället undersöker vi hur vi kan arbeta smartare och mer effektivt. Självklart ska vi fortsätta att leverera en god vård och omsorg samtidigt som vi finns för våra äldre och behövande, säger Thomas Brandell, socialchef.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2018-12-20

Klicka för support
Stäng supportfönster