Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Beslut om nya äldreboendet på Västerhagsvägen och Pomona

Socialförvaltningen kommer att hyra lokalerna på det nya äldreboendet som ska byggas på Västerhagsvägen i Bålsta (tidigare nämnt som äldreboendet vid Kyrkcentrum). Det beslutade vård- och omsorgsnämnden på sammanträdet den 12 juni. Under sammanträdet gav nämnden socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning hur en flytt av verksamheter kan genomföras.

Det nya äldreboendet på Västerhagsvägen beräknas stå klart vid årsskiftet 2021/2022. I september 2019 beräknas byggandet att starta. Det är Håbohus som kommer äga byggnaden på Västerhagsvägen.

Beslutet att hyra lokalerna på Västerhagsvägen måste tas innan själva byggandet startar och byggandet börjar i september 2019. Därför beslutades detta på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 juni. Inför beslutet har vi också presenterat det här för Kommunala pensionärsrådet (KPR) samt Kommunala handikapprådet (KHR), säger Mats Ståhl Elgström, socialchef.

Utreda möjligheten att flytta platser

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 juni beslutade också nämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att flytta 56 platser för särskilt boende från Pomona Hus 2 och Pomona Hus 4 till Västerhagsvägen.

Utredningen ska omfatta hur flytten ska genomföras samt belysa konsekvenser av förslaget och hur dessa konsekvenser ska hanteras. Utredningen ska vidare belysa hur platsbehovet ska tillgodoses i väntan på nästa planerade äldreboende. Utredningen ska även omfatta korttidsplatserna på Plommonvägen 4 och 6. Jag som förvaltningschef har dessutom fått i uppdrag att tillsammans med fastighetshetsavdelningen och kommunens lokalförsörjningschef påbörja en förstudie för ett nytt äldreboende. Förstudien ska även omfatta olika alternativ avseende projektering och byggprocess, säger Mats Ståhl Elgström, socialchef.

De tomma lokalerna – en utredning följt av ett politiskt beslut

Vad som kommer att hända med de tomma lokalerna när verksamheterna Pomona Hus 2 och Pomona Hus 4 flyttas till Västerhagsvägen är ett politiskt beslut.

Det kommer att göras en utredning som tjänstepersoner här på kommunen kommer att genomföra. När den utredningen är klar kommer det skrivas ett förslag till beslut och beslutet tas av våra politiker. Utredningen beräknas att börja direkt efter sommaren, förklarar Mattias Jonsgården, Lokalförsörjningschef.

För frågor eller mer information om själva flytten eller hyra av lokalerna, kontakta

Mats Ståhl Elgström, socialchef
Telefon: 0171-538 64
E-post: mats.stahl-elgstrom@habo.se

För frågor om de lokaler på Pomona som kan bli tomma, kontakta

Mattias Jonsgården, lokalförsörjningschef
Telefon: 0171-46 43 75
E-post: mattias.jonsgarden@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2019-06-13

Klicka för support
Stäng supportfönster