Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Komfortkyla på särskilt boende för äldre

Nu är sommaren här vilket medför värme och varma bostäder. För att kunna sänka inomhustemperaturen för de äldreboenden som finns i Bålsta installeras komfortkyla och mobila luftkonditioneringsaggregat. Dessutom ska en förstudie som gäller komfortkyla på Dalängens äldreboende tas fram. Det noterade och beslutade vård- och omsorgsnämnden på sammanträdet den 12 juni.

Från socialförvaltningens sida gör vi bedömningen att ur ett likabehandlingsperspektiv är det svårt att välja olika standard i kommunens äldreboenden på en så avgörande punkt som inomhusklimatet. Håbo kommun är inte fastighetsägare för alla äldreboenden i Bålsta men vi ser att det kan vara motiverat att installera komfortkyla även i de anläggningar där vi inte är fastighetsägare. På vård-och omsorgsnämndens sammanträde fick jag som förvaltningschef i uppdrag att beställa en förstudie som gäller komfortkyla på
Dalängens äldreboende. I väntan på resultat av genomförd förstudie samt beslut om en eventuell flytt gör vi därför en temporär lösning för den här sommaren som gäller komfortkyla i gemensamhetsytorna på Dalängens äldreboende samt verksamheterna på Plommonvägen 2 och 4, säger Mats Ståhl Elgström, socialchef.

Bakgrund

Efter värmeböljan sommaren 2018 har kommunstyrelsen gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att installera komfortkyla på Solängens äldreboende där kommunen är fastighetsägare. Fastighetsavdelningen har genomfört utredningen och beställt installation av komfortkyla. Håbohus är fastighetsägare till Dalängen samt äldreboendet på Plommonvägen 2 och 4. Håbohus har presenterat ett förslag för komfortkyla på Dalängen som omfattar gemensamhetsytor. För äldreboendet på Plommonvägen 2 och 4 har ingen lösning presenterats.

För frågor eller mer information, kontakta

Mats Ståhl Elgström, socialchef
Telefon: 0171-538 64
E-post: mats.stahl-elgstrom@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2019-06-13

Klicka för support
Stäng supportfönster