Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ett temamöte om Effektiv och nära vård 2030 i samverkan med Region Uppsala

Den 5 september arrangerade Håbo kommun ett temamöte tillsammans med Region Uppsala om Effektiv och nära vård 2030. På temamötet samlades tjänstepersoner och beslutsfattare från kommunen och regionen samt företrädare från olika intresseföreningar för att tillsammans diskutera behov och förutsättningar för möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård och social omsorg.

Regionen, tillsammans med länets kommuner, arbetar med ett omfattande omställningsarbete. Bland annat genom att se över vårdstrukturer, hitta nya lösningar till vård som finns mer tillgänglig och närmare befolkningen. Som en del i arbetet samlades professioner och beslutsfattare från kommunen och regionen för tillsammans diskutera framtidens behov och förutsättningar.

Syftet med det här temamötet var att försöka skapa en vision och möjligheter av vad vi behöver utveckla lokalt i samverkan mellan kommunen och regionen för att gemensamt möta vår befolknings behov av hälso- och sjukvård och social omsorg, säger Hanna Röngren, verksamhetsutvecklare på Håbo kommuns socialförvaltning.

Temamötet inleddes av hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Himmelsköld som presenterade sitt arbete och hur planen framåt ser ut. Därefter inleddes gruppdiskussioner och workshops utifrån målgruppsperspektiven barn och unga samt vuxna och äldre.

Det här är ett kommungemensamt arbete som berör allt från skola och socialtjänst till samhällsplanering. Kommunens uppdrag i detta är att tillsammans med Region Uppsala samverka för att möta kommuninvånarnas behov av vård, stöd och omsorg. Det är många roller i kommunen som involveras i detta arbete inom både tjänsteledet och politikerledet, det gäller samma för Region Uppsala, säger Anna Åsén, närvårdsstrateg/utredare.

Samverka tillsammans

Att samverka, arbeta tillsammans och få med alla infallsvinklar är något som är mycket viktigt i det fortsatta arbetet menar Håbo kommuns socialchef Mats Ståhl Elgström.

Det är viktigt att vi, i ett tidigt stadie, arbetar tillsammans. Alla har olika professioner och kunskaper och det är viktigt att vi får in så mycket tankar, erfarenheter, förslag, tankar och kunskaper som möjligt, säger Mats Ståhl Elgström.

Det här är Effektiv och nära vård 2030

Målbilden för effektiv och nära vård 2030 innebär en omställning av hälso- och sjukvården. Vård som behövs ofta ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och relationellt.

Omställningens mål och dess fyra målområden

  • Nära vård
  • Effektiv
  • Förebyggande och hälsofrämjande
  • Samskapande

Klicka här för att läsa mer om Effektiv och nära vård 2030 på Region Uppsalas webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2019-09-16

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster