Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Plommonvägen 6 fyller ett år – ”ett viktigt kugghjul i ett stort maskineri”

Matilda Norell, enhetschef och Per-Arne Öhman, ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Enhetschef Matilda Norell och Per-Arne Öhman, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Den 18 september har korttidsboendet Plommonvägen 6 varit öppet i ett år. Ett år präglat av omvårdnad, stöd och vägledning till den som har en demenssjukdom och av nära kontakt med anhöriga.

På korttidsboendet Plommonvägen 6 för personer med demenssjukdom eller demensliknande symptom finns det sex stycken platser. På korttidsboendet finns det växelvårdsplatser som innebär att personen som har en demenssjukdom bor och vårdas i det egna hemmet av anhöriga och sedan vistas på Plommonvägen 6 regelbundet för att ge anhöriga avlastning. På Plommonvägen 6 finns det också korttidsplatser som fungerar som en plats i väntan på en permanent plats på ett särskilt boende.

I vårt arbete handlar det om att göra vistelsen så bra som möjligt för personen som har en demenssjukdom och samtidigt fungera som ett stöd till anhöriga som ofta vårdar sin make, maka eller förälder i hemmet. Att ha en demenssjukdom är svårt och det är också en svår situation att vara anhörig till en person med en demenssjukdom. Därför är det mycket viktigt att vi också kan vara ett stöd till anhöriga, kunna ge avlastning och därmed skapa en hållbarhet i deras livssituation, säger Matilda Norell, enhetschef.

En vardag på Plommonvägen – styrt efter individuella önskemål med fokus på njutning i stunden

Vardagen på Plommonvägen 6 är skapad utifrån individuella behov och önskemål. Vardagen planeras utifrån korta sekvenser och stort fokus är att den enskilde personen som har en demenssjukdom ska hitta njutning i stunden. Personal finns tillgänglig dygnet runt för att stötta och hjälpa.

I en demenssjukdom orkar man inte alla gånger långa och intensiva pass utan vi bryter ner allt till kortare aktiviteter. I en demenssjukdom kan det vara svårt att finna ro och avkoppling. Därför är det viktigt att vi jobbar med sinnen och sinnesro. Det kan till exempel vara att sitta på altanen tillsammans i höstsolen för att känna solen och vinden, förklarar Matilda Norell.

Stor efterfrågan sedan start – ett dolt behov som inte visar sig innan platser finns

Korttidsboendet öppnade den 18 september 2018. Efterfrågan har varit stor och det är få tillfällen som en plats har varit tom. Under sommaren har dock fler platser behövts.

Som ordförande i vård- och omsorgsnämnden upplever jag att fram till sommaren har det varit balans och full beläggning. Under sommaren ökade efterfrågan och den kommer sannolikt att ligga på alltmer ökande nivå över tid. Jag är också av uppfattningen att det finns ett dolt behov som inte visar sig innan det finns platser. Det kan vara ett behov av olika anledningar, till exempel att man inte vill själv, den anhöriges motstånd att skicka iväg sin make eller maka eller att man vill klara det här själv. Vi har dessutom en demografisk utveckling i kommunen där andelen äldre över 80 år ökar bland de mesta i hela landet. Vi får inte slå oss till ro och tänka att vi har balans utan vi måste fortsätta att arbeta med planeringen för att få fram fler platser, säger Per-Arne Öhman, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Från ett behov till en plats – ett nära samarbete är en viktig del

Korttidsboendet på Plommonvägen 6 fungerar både som en plats innan ett särskilt boende men också som en plats där personen med demenssjukdom kan tillbringa tid samtidigt som anhöriga får avlastning. Platserna fyller olika funktioner och ett nära samarbete mellan verksamheterna är en viktig del.

Vi arbetar nära varandra i dialog med såväl kommunens demensteam, biståndshandläggare och övriga enhetschefer. Demensteamet är ofta en ingångsport där vår demensvårdsutvecklare har en nära dialog med såväl personer med en demenssjukdom och såklart deras anhöriga. Demensteamet fungerar ibland som en lots vidare till oss och biståndshandläggarna. Tillsammans är vi ett kugghjul i ett stort maskineri där vi tillsammans hjälper personen med demenssjukdom och deras anhöriga, säger Matilda Norell.

På korttidsboendet har varje boende en egen kontaktperson. Vid varje biståndsbeslut för Plommonvägen 6 kontaktar Matilda Norell i sin roll som enhetschef anhöriga och den enskilde individen.

För mig är det viktigt att ta den första kontakten efter ett biståndsbeslut och ofta är det anhöriga jag har kontakt med. Det är svårt att vara anhörig till en person med en demenssjukdom så därför är det jätteviktigt att jag och min personal även stöttar anhöriga. Hos oss finns det inga besökstider utan som anhörig får man komma hur mycket eller hur lite man vill, säger Matilda Norell.

Personalen - specialister

På korttidsboendet arbetar undersköterskor dygnet runt. Verksamheten har också sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplat till sig. Just personalen är något som Matilda Norell som enhetschef vill poängtera som mycket viktiga.

Jag vill särskilt lyfta fram min personal och beskriva dem som bemötandespecialister inom vår genre. De är specialister för att se behovet hos personen med en demenssjukdom. Det skapar också en trygghet för de anhöriga, säger Matilda Norell.

Vad ser ni om ni blickar framåt för Plommonvägen 6?

Jag upplever plommonvägen 6 som en människovänlig verksamhet med engagerad personal. Verksamheten är en del i hela pusslet med särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård och korttidsboenden, säger Per-Arne Öhman, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Läs mer om Plommonvägen 6 på www.håbo.se/plommonvägen6

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2019-09-17

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster