Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kompetensutveckling för LSS-chefer inom autismområdet

Jens Glademyr och Johanna Hösthagen

Jens Glademyr och Johanna Hösthagen arbetar som enhetschefer på fyra olika gruppbostäder inom LSS i Håbo kommun. De har deltagit i utbildningen ”Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism" tillsammans med 25 stycken andra personer som arbetar på olika gruppbostäder i Sverige.

Utbildningen har kombinerats av teoretiska och praktiska övningar hur man möter personer med autism.

Vi fick mycket teoretisk bakgrund och praktiska tips på hur vi kan hitta hjälpmedel som tydliggör, hur vi kan kartlägga för att hitta moment där mer stöttning behövs och hur vi kan tänka individuellt utifrån individers olika förutsättningar men ändå kunna göra saker i grupp med hjälp av anpassningar i miljön. En dagsplanering kan se ut på många olika sätt och det är mycket viktigt att hitta vad som passar för varje individ, säger Johanna Hösthagen.

Bli ”möjliggörare” i en förståelig och greppbar värld

En stor del av utbildningen var att fördjupa kunskaperna inom perception, utmanande beteenden, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Tillsammans fick vi diskutera och reflektera hur personer med autism upplever världen. Där är det viktigt att vi som arbetar med att stötta och hjälpa personer själva funderar över hur vi kan bli ”möjliggörare” för att personerna ska kunna leva så självständigt som möjligt, säger Jens Glademyr.

Att skapa en vardag som är förståelig är något som också är mycket viktigt.

Det viktigaste för oss som jobbar med människor som har autism är att deras dag ska bli förståelig och greppbar för dem själva. Vi styrs också av LSS-lagen som ger individer rätt till delaktighet och medbestämmande, säger Johanna Hösthagen.

Samarbete och samverkan med andra är en viktig del

Just att få träffa andra yrkesverksamma inom samma område är något som både Johanna och Jens ser som mycket värdefullt.

Att få träffa andra som jobbar inom samma fält och jobbar med precis samma frågor är enormt värdefullt. Det blir en möjlighet för oss att tillsammans diskutera frågor, idéer och arbetssätt, säger Johanna Hösthagen.

Vad tar ni med i ert fortsatta arbete som enhetschefer?

Jag tar med mig både teoretisk och praktisk kunskap som kan hjälpa mig att stötta vår stödpedagog i sitt arbete samt en ökad förståelse för hur vi behöver organisera verksamheten för att fortsätta att ge ett lämpligt och passande stöd, säger Jens Glademyr.

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.
Klicka här för att läsa mer om LSS-lagen och vilket stöd som finns.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

2019-11-07

Klicka för support
Stäng supportfönster