Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Så här arbetar Håbo kommun med stöd och insatser för barn, unga, vuxna och äldre

I samband med internationella suicidpreventiva dagen den 10 september vill vi uppmärksamma vilken roll kommunen kan ha i arbetet med att bidra till psykisk hälsa i vardagen. Under september månad har vi därför publicerat en intervjuserie i våra sociala medier för att uppmärksamma de sociala stöd och insatser kommunen kan erbjuda.

Det finns flera personer som jobbar i Håbo kommun och som på olika sätt arbetar med stöd, hälsa och insatser för barn, unga, vuxna och äldre kopplat till psykisk hälsa.

Här kan du läsa mer i vår intervjuserie.

Helene Kos, anhörigkonsulent

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som anhörigkonsulent och det betyder att jag arbetar för att stödja anhöriga som vårdar, stöttar eller har omsorg om närstående. Det innebär bland annat stöd och samtal, enskilt eller i grupp.

Som anhörigkonsulent kan jag också ge dig som är anhörig information om var du kan vända dig i olika frågor och hjälpa dig att förmedla kontakter.

All kontakt med mig är kostnadsfri, jag dokumenterar ingenting och jag har tystnadsplikt.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla som är anhöriga på något sätt och som behöver råd eller stöd kan kontakta mig. Till exempel om du är anhörig till någon som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller om du är anhörig till någon som har ett missbruks- eller beroendeproblem.

Enligt socialtjänstlagen ska kommuner erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Du kan nå mig via mejl, helene.kos@habo.se och på telefon 0171-526 07.
_________________________________________________________

Jessica Åkerlund, fritidsledare på kommunens fritidsgårdar

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som fritidsledare på Håbo Fritidsgårdar. Som fritidsledare har jag olika arbetsuppgifter som innebär bland annat att vara ute på fält och finnas närvarande för alla barn och ungdomar som besöker fritidsgårdarna.

På fritidsgårdarna finns vi för ungdomarna. Vi ger stöd och lyssnar på dem, bildar relationer för trygg miljö och kan hjälpa till att ge stöd för det.

På fritidsgårdarna har vi också ett nära samarbete med föräldrar, polis, ungdomscoacher, väktare och socialtjänst.

Vem kan få hjälp av dig?

Vi finns för ungdomar och föräldrar som vill komma i kontakt med oss för stöd och hjälp.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Det går att nå oss på fritidsgårdarna på flera olika sätt.

Telefon till Fritidsgården i Bålsta: 0171-468491
Telefon för Fritidsgården i Skokloster: 0171-468484

Det går också att nå oss på vår Facebooksida ”Håbo Fritidsgård”.

Du kan också läsa mer om fritidsgårdarna på https://www.habo.se/fritidsgårdlänk till annan webbplats
_________________________________________________________

Jennifer Martins, verksamhetsansvarig kultur, barn och unga

Vad jobbar du med?

Jag är verksamhetsansvarig kultur barn och unga, Det betyder bland annat att jag ansvarar för nya mötesplatsen för unga som just nu planeras i Medborgarhuset Borgen med invigning 24 oktober.

Jag arbetar också med att planera och genomföra aktiviteter och arrangemang för barn och unga i kommunen.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla unga i kommunen. Du får gärna kontakta mig om du undrar något om ungdomsverksamheten i kommunen. Om du till exempel har en idé på någon aktivitet som du vill att vi anordnar eller om du själv vill arrangera något.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Man når mig på mejl jennifer.martins@habo.se eller telefon 0171-526 06
_________________________________________________________

Emanuel Granath, fritidsledare på kommunens fritidsgårdar

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som fritidsledare på fritidsgårdarna i Håbo kommun. Som fritidsledare har jag olika arbetsuppgifter som innebär att jag är en person som strävar efter att möta ungdomarna där de är i sitt liv och på deras villkor utan en massa press.

På fritidsgårdarna finns vi till för ungdomarna. Vi ger stöd och lyssnar på dem, vi skapar band och relationer till dem för att kunna skapa en trygg miljö och kan hjälpa till att ge stöd för en säker uppväxt.

På fritidsgårdarna har vi också ett nära samarbete med föräldrar, polis, ungdomscoacher, väktare och socialtjänst.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla ungdomar mellan 11-19 år och föräldrar.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Det går att nå oss på fritidsgårdarna på flera olika sätt.

Telefon till Fritidsgården i Bålsta: 0171-46 84 91

Telefon för Fritidsgården i Skokloster: 0171-46 84 84

Det går också att nå oss på vår Facebooksida ”Håbo Fritidsgård”.

Sen går det ju såklart att komma in och snacka med oss på plats i Centrum gården och Slottsgården
__________________________________________________________

Veronica Westerberg, skolkurator på grundskolorna Futurum och Vibyskolan

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som skolkurator på två av kommunens grundskolor, Futurum och Vibyskolan.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla elever som är behov av stöttning utifrån deras mående samt vårdnadshavare och skolpersonal som söker rådgivning utifrån deras barn eller elevers psykosociala hälsa

Hur kommer man i kontakt med dig?

När det gäller insatser som samtalsstöd till barn under tolv års ålder krävs medgivande ifrån vårdnadshavarna och lättast är att vårdnadshavarna själva kontaktar mig via telefon eller mejlar mig för att boka en telefontid. Ibland kommer barnen själva och söker upp mig och då informerar jag vårdnadshavarna om jag bedömer att barnet har behov av att träffa mig vid flera tillfällen.

Barn över tolv års ålder kan själva söka kontakt med kurator utan att vårdnadshavare måste informeras och kan då använda chattfunktionen i skolans teams, mejla eller smsa för att boka en tid eller bara söka upp mig.

Skolpersonal kan komma i kontakt med mig genom att ringa, mejla, träffa mig på mitt arbetsrum eller lyfta ett ärende på elevhälsoteamets möten.

Det går att nå mig via telefon 0171-526 56 eller e-post veronica.westerberg@edu.habo.se
_________________________________________________________

My Wåhlander, ungdomsbehandlare på socialtjänstens ungdomsteamet

Vad jobbar du med?

Jag heter My och jobbar som Ungdomsbehandlare på Ungdomsteamet. Ungdomstemet tillhör kommunens stöd och behandlarenhet där även Familjeteamet ingår.

Inom Ungdomsteamet har vi olika verksamheter- Bålsta Polarna, ungdomscoacher, ungdomsbehandlare och ett stödboende för ungdomar. Vi är fem personer som jobbar på Ungdomsteamet.

Vem kan få hjälp av dig?

Ungdomar mellan 13-20 år som är i behov av stöd på olika sätt.

Vi jobbar på uppdrag av kommunens socialtjänst. Vi möter många ungdomar i behov av stöd och vi skräddarsyr insatsen utefter vad ungdomen och vårdnadshavare är i behov av. Vi möter bland annat ungdomar som har drogproblematik och är inblandad i kriminalitet, ungdomar och vårdnadshavare som behöver stöd när det gäller skolrelaterade frågor, ungdomar med psykisk ohälsa osv. Vi försöker möta ungdomarna där de befinner sig och tillsammans med vårdnadshavarna hittar vi vägar framåt som förhoppningsvis leder till en förändring för ungdomen.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Vi jobbar på uppdrag av kommunens socialtjänst så det bästa sättet är att kontakta kommunens socialtjänst och ansöka om en insats via mottagningsenheten. Telefonnummer: 0171-529 31

Man kan också kontakta vår enhetschef Göran Granath för ett rådgivande samtal där han sedan slussar vidare till oss på Ungdomsteamet. Telefonnummer: 0171-528 13
____________________________________________________

Monika Landberg, familjebehandlare på Familjeteamet

Vad jobbar du med?

Jag arbetar på Familjeteamet som är en del av socialförvaltningen.

Vi finns som stöd för familjer med barn i åldern 0-20 år. Det betyder att vi kan träffa familjer med väldigt olika behov av stöd och samtal.

Jag träffar familjer med barn i alla åldrar. Det vanligaste är att vi träffas i våra lokaler under 1-1,5 timme och samtalar med hela eller delar av familjen.

Alla familjer är olika och vi anpassar oss efter familjens behov och önskemål. I samtal med familjer använder vi oss av olika hjälpmedel i form av lek eller kort så att inte bara det talade ordet styr, vi är ju alla olika bra på att uttrycka oss med ord och därför måste vi erbjuda olika sätt att berätta. Att lyssna på varandras upplevelser och tankar i en familj är viktigt samt att känna sig fri och att alla ska få ta plats i rummet.

Jag och mina kollegor har också ett nära samarbete genom familjecentralen som är ett forum för samarbete mellan landstinget, kommunen och Svenska kyrkan.

På familjecentralen får vi kontakt med nyblivna föräldrar eller blivande föräldrar. Kopplat till det erbjuder vi gravidträffar för gravida som behöver stöd under graviditeten. Vi arrangerar också något som kallas Kängurugrupp som är en grupp med 5-7 föräldrar med baby som träffas varje vecka under 2,5 timmar för att stärka samspelet mellan barn och förälder, träffa andra föräldrar samt äta lunch tillsammans.

Vi erbjuder också:

  • Gruppträffar som till exempel BIFF-Barn i Föräldrars Fokus som riktar sig till separerade föräldrar som har svårt att kommunicera.
  • TARA för kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer.
  • Föräldrautbildningen ABC- Alla Barn i Centrum
  • Fyrengruppen som är en stödgrupp för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa eller beroendesjukdom.

Just nu har all gruppverksamhet fått ske utomhus på grund av coronaviruset.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla som bor i Håbo kommun kan få hjälp av familjeteamet.

Vi har två vägar att söka sig till oss, antingen ringer du själv eller så kommer du som ett uppdrag från en socialsekreterare på barn och familj inom socialförvaltningen.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Vi har bemannade telefontider då du kan få telefonsupport.
Du når oss måndag klockan 13-14, onsdag klockan 11-12 och torsdag klockan 13-14. Övrig tider kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Du når oss på telefonnummer 0171-527 83

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster