Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Resor, transporter, besök

Om du inte har möjlighet att köra bil finns lokaltrafik som buss eller tåg. Om du inte kan åka med kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst hos kommunen. Om du behöver hjälp med resor till vårdinrättningar, så kallade sjukresor, så kontaktar du Region Uppsala. Du som har en funktionsnedsättning kan bli beviljad ledsagning eller ledsagarservice.

Om du har svårt att ta dig själv till platser, som besök till läkare eller annan sjukvårdande behandling på sjukhus och vårdcentral, sjukgymnastik, tandläkare, terapibehandling och liknande kan du få hjälp med att komma dit.

Kontakta Uppsala lokaltrafik för mer information om tillgänglighetsanpassning finns just för dina behov.

UL Kundtjänst
Telefon: 0771-14 14 14

UL om tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan åka med buss eller andra kollektiva färdmedel kan du åka färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst till kommunens biståndshandläggare.

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i en blankett eller en digitala e-tjänst för färdtjänst. Du kan också få ansökningsblanketten av färdtjänsthandläggaren eller i Kontaktcenter.

För att kunna ansöka om färdtjänst måste du uppfylla dessa kriterier:

  • Du måste vara folkbokförd i Håbo kommun.
  • Du ska på grund av din funktionsnedsättning ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa ensam med allmänna kommunikationer.
  • Funktionsnedsättningen ska vara bestående i minst sex (6) månader.
  • Din funktionsnedsättning kan behöva styrkas med hjälp av läkarintyg, författat på svenska och utskrivet just för ansökan om färdtjänst. Läkarintyget ska inte vara äldre än en (1) månad vid ansökningsdatumet

Det är kommunens färdtjänsthandläggare som behandlar din ansökan och du
får beslutet meddelat skriftligt. Färdtjänsthandläggarna har tystnadsplikt.

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i en blankett eller den digitala e-tjänsten för färdtjänst.

Blankett: Ansökan om färdtjänst Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Ansökan om färdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också få ansökningsblanketten av färdtjänsthandläggaren eller i Kontaktcenter.

När du har fått färdtjänst beviljat får du ett färdtjänstkort med ditt namn och personnummer. På färdtjänstkortet finns år och månad angivet för hur länge kortet gäller. Du måste göra en ny ansökan om färdtjänst i god tid innan ditt färdtjänstkort går ut.

Kortet är personligt och gäller för resor inom kommunen men också en bit utanför kommunen enligt fastställd milgräns. För längre resor, som ligger utanför fastställd milgräns, måste du ha ett särskilt tillstånd för riksfärdtjänstresa. Undantag är om du ska resa till och från Arlanda flygplats, då gäller ordinarie färdtjänstkort.

Du måste alltid ha färdtjänstkortet med dig när du ska åka färdtjänst, i annat fall får du betala hela avgiften själv.

När du har fått ditt färdtjänstbeslut ska du boka dina färdtjänstresor hos Bålsta Taxi.

Telefonnummer: 0171-500 49.

I syfte att få ett ökat samåkande så kommer samtliga färdtjänstuppdrag att starta två gånger per timma, hel och halv. För avresa tidigt på morgonen, ska beställningen göras senast klockan 21:00 kvällen innan, för att kunna garantera rätt bil för dina behov.

När du bokar din resa, tänk på att uppge:

  • ditt namn och ditt personnummer
  • tid och adress för hämtning och returres
  • om du har ledsagare eller medresenär/barn med di
  • om du är i behov av någon extra hjäl
  • om du använder hjälpmedel, t ex rollator eller rullsto
  • bilbarnstol eller bälteskudde ska du som resenär hålla med själv om ingen annan överenskommele görs med taxi direkt.

Riksfärdtjänst

Om du ska göra en längre resor utanför kommungränsen dit färdtjänstkortet inte räcker kan du åka med riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst gäller för resor inom hela Sverige och är avsett för resor till släkt och vänner, rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Du ansöker om riksfärdtjänst till en av våra biståndshandläggare.

Vi beslutar med vilket färdmedel resan ska göras, till exempel specialfordon, taxi, flyg eller tåg.

Riksfärdtjänsten skiljer sig från färdtjänsten när det gäller hur du ansöker. Du ansöker om riksfärdtjänst vid varje enskild resa du gör och behovet utreds från gång till gång.

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i en blankett eller den digitala e-tjänsten för färdtjänst.

Blankett: Ansökan om riksfärdtjänst Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst: Ansökan om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också få ansökningsblanketten av färdtjänsthandläggaren eller i Kontaktcenter.

Om du bor i Uppsala län och behöver åka till läkare, vårdcentral, sjukgymnast, tandläkare eller annan vårdinrättning kan du beställa en sjukresa. Du kan ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av sina resekostnader.

Det är resan mellan bostaden och vårdinrättningen som ersätts, om det inte finns en alternativ färdväg som är billigare, till exempel mellan arbetsplatsen och vårdinrättningen. Det är vårdgivaren som efter medicinsk bedömning styrker behovet av färdmedel till och från vården.

För att beställa sjukresa, kontakta

Region Uppsalas beställningscentral
Telefon: 0771-99 90 00
Telefontid: Dygnet runt

UL om egenavgifter och allmänna regler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ledsagning. Med hjälp av en ledsagare kan du få hjälp för att kunna leva ett aktivt liv och göra saker, till exempel gå på bio, träffa vänner, delta i aktiviteter eller få hjälp att ta dig till platser som sjukvård eller tandvård.

Former, omfattning och även villkoren för ledsagning varierar beroende funktionsnedsättnings omfattning.

Kontakta kommunens biståndshandläggare om du har frågor eller vill ha mer information

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 08:30 - 09:30

E-post: socialnamnden@habo.se

Du som har ett rörelsehinder, har svårt att gå och förflytta dig kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd.  

Parkeringstillståndet utfärdas för minst sex månader och för högst fem år i taget. Ett parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt utan en ny ansökan bör göras i god tid innan giltighetstiden för gällande parkeringstillstånd går ut. Varje ansökan görs utan hänsyn till tidigare prövning och ett aktuellt läkarintyg krävs vid varje ansökan.

Du kan enbart ansöka som förare eller passagerare i en ansökan, inte både som förare och passagerare.

Mer om parkeringstillstånd

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster