Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Resor, transporter, besök

Har du inte möjlighet att köra bil finns lokaltrafik som buss eller tåg. Kan du inte åka med lokaltrafik kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst hos kommunen eller sjukresor hos Landstinget. Om du har en funktionsnedsättning kan du beviljas ledsagning respektive ledsagarservice.

Om du har svårt att ta dig själv till platser, som besök till läkare eller annan sjukvårdande behandling på sjukhus och vårdcentral, sjukgymnastik, tandläkare, terapibehandling och liknande kan du få hjälp med att komma dit.

Kontakta Uppsala lokaltrafik för mer information om tillgänglighetsanpassning finns just för dina behov.

UL Kundtjänst
Telefon: 0771-14 14 14

Upplands lokaltrafiks webbplats om tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan åka med bussar eller andra kollektiva färdmedel. Du ansöker om färdtjänst till kommunens biståndshandläggare.

Du ansöker om färdtjänst genom att fylla i en blankett eller en digitala e-tjänst för färdtjänst. Du kan också få ansökningsblanketten av färdtjänsthandläggaren eller hos Håbo kommuns kontaktcenter.

Mer om färdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för längre resor utanför kommungränsen dit färdtjänstkortet inte räcker. Riksfärdtjänst gäller för resor inom hela Sverige och är avsett för resor till släkt och vänner, rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Du ansöker om riksfärdtjänst till kommunens biståndshandläggare.

Kommunen beslutar med vilket färdmedel resan ska göras, till exempel specialfordon, taxi, flyg eller tåg.

Mer om riksfärdtjänst

Om du bor i Uppsala län och behöver åka till läkare, vårdcentral, sjukgymnast, tandläkare eller annan vårdinrättning kan du beställa en sjukresa. Du kan ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av sina resekostnader.

Det är resan mellan bostaden och vårdinrättningen som ersätts, om det inte finns en alternativ färdväg som är billigare, till exempel mellan arbetsplatsen och vårdinrättningen. Det är vårdgivaren som efter medicinsk bedömning styrker behovet av färdmedel till och från vården.

För att beställa sjukresa, kontakta

Landstingets beställningscentral
Telefon: 0771-99 90 00
Telefontid: dygnet runt

ULs webbplats: Egenavgifter och allmänna regler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ledsagning. Med hjälp av en ledsagare kan du få hjälp för att kunna leva ett aktivt liv som andra och till exempel kunna gå på bio, träffa vänner och delta i aktiviteter.

Kontakta socialförvaltningens biståndsbedömare för frågor och mer information.
Ring via kontaktcenter på 0171-525 00

Du som har ett rörelsehinder, har svårt att gå och förflytta dig kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd.  

Parkeringstillståndet utfärdas för minst sex månader och för högst fem år i taget. Ett parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt utan en ny ansökan bör göras i god tid innan giltighetstiden för gällande parkeringstillstånd går ut. Varje ansökan görs utan hänsyn till tidigare prövning och ett aktuellt läkarintyg krävs vid varje ansökan.

Du kan enbart ansöka som förare eller passagerare i en ansökan, inte både som förare och passagerare.

Mer om parkeringstillstånd

Sidansvarig: Marie Rönnqvisst Borneteg

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster