Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Samlad information

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av dels vård- och omsorgsnämnden och dels socialnämnden inom uppräknade  områden:

Kontaktuppgifter till alla avdelningar och enheter nedan är:

Kontaktcenter: 0171-525 00, Fax 0171-527 01
E-postadress: socialnamnden@habo.se

 

Länk till - Överförmyndarnämndens kansli/handläggning
Sköts från 1 januari 2017 av Uppsala förvaltning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ansvarig chef förvaltningschef

Socialchef Thomas Brandell
Telefon: 0171-525 79
E-post: thomas.brandell@habo.se

 • Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta
 • Alkoholhandläggare


Avdelningen Administrativt stöd och utveckling

Avdelningschef Lisa Grönlund
Telefon: 0171-525 82
E-post: lisa.gronlund@habo.se

 • Vård och omsorgsnämndens kansli
 • Socialnämndens kansli
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Medicinskt ansvarig för rehab
 • Närvårdskoordinator
 • Verksamhetsutvecklare
 • Förvaltningsredaktör/administrativ controller
 • System- och verksamhetscontroller
 • Registrator/arkivassistent
 • Avgiftshandläggare
 • Ekonomiadministratör

 

Avdelningen Stöd till äldre och funktionsnedsatta

Avdelningschef Erik Johansson
Telefon: 0171-525 78
E-post: erik.johansson@habo.se

 • Pomonas äldreboende
 • Solängens äldreboende, demens
 • Dalängens äldreboende, demens
 • Korttidsboende
 • Hemsjukvård
 • Daglig verksamhet
 • Hemtjänst
 • Rehab
 • Fotvård
 • Demensteam
 • Lindegårdsvägen, LSS boende
 • Dalvägens , LSS serviceboende
 • Sjövägen, LSS boende
 • Ekans korttidsboende LSS
 • Daglig verksamhet, LSS
 • Socialpsykiatri
 • Personlig assistans
 • Anhörigkonsulent

 

Avdelningen Stöd till barn, unga och familjer

Avdelningschef Yvonne Sturesson-Ljungblad
Telefon: 0171-529 83
E-post: yvonne.sturesson@habo.se

Mottagningstelefon 0171-529 31
Fax 0171-527 01
E-postadress: myndighetsenheten@habo.se
Telefontid:
Måndag-torsdag 09:00-16:00. Fredag: 09:00-15:00. Lunch: 12:00-13:00 alla dagar

 • Bistånd barn och unga
 • Familjerätt
 • Familjehemsgruppen
 • Bålstapolarna
 • Familjeteam
 • Familjerådgivning
 • Boende för ensamkommande barn
 • Faderskap

 

Avdelningen Stöd till vuxna

Avdelningschef Catrin Josephson
Telefon: 0171-527 81
E-post: catrin.josephson@habo.se

 • Bistånd enligt LSS och SoL
 • Bistånd LSS / Gruppboenden
 • Bistånd äldreomsorg
 • Bistånd Försörjningsstöd
 • Bistånd missbruk
 • Bistånd socialpsykiatri
 • Bistånd öppen missbruksvård, Nakterhuset
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Flyktingsamordning

 

 

Sidansvarig: Lena Fertig

2018-10-15

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster