Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Socialförvaltningens verksamheter

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av dels vård- och omsorgsnämnden och dels socialnämnden.

Länk till Överförmyndarnämndens kansli och förvaltning i Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningschef/socialchef

Socialchef Mats Elgström Ståhl
Telefon: 0171-538 64
E-post: mats.stahl-elgstrom@habo.se

Enheten för socialförvaltningens stab

Kontaktcenter: 0171-525 00, Fax 0171-527 01
Enskildas ärenden och meddelanden: myndighetsavd@habo.se
Offentliga ärenden och meddelanden: socialnamnden@habo.se

 • Vård och omsorgsnämndens kansli
 • Socialnämndens kansli
 • Avgiftshandläggare
 • Ekonomiadministration

Avdelning för samverkan, kvalité och utveckling

Avdelningschef Elisabeth Lannergård
Telefon: 0171-525 82
E-post: elisabeth.lannergard@habo.se

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Medicinskt ansvarig för rehab
 • Samverkansstrateg/rehab coach
 • Närvårdskoordinator/allmän utredare
 • Verksamhetsutvecklare/anhörigstrateg
 • System- och verksamhetscontroller, support, statistik
 • Systemförvaltare, socialförvaltningens alla system

Avdelning för stöd till barn, unga och vuxna

Avdelningschef Maria Bertilsson
Telefon: 0171-527 13
E-post: maria.bertilsson@habo.se

Mottagningstelefon 0171-529 31
Måndag, onsdag, torsdag och fredag: 09.00-12.00, Tisdagar 13.00-16.00

Fax 0171-527 01
Oro för barn använd denna blankettPDF

E-postadress: myndighetsavd@habo.se

Under kvällar och helger kan du ringa
Socialjouren på 112 - begär socialjouren i Uppsala län

Avdelningens verksamheter

 • Registrator/arkivassistent
 • Bistånd enligt lagen om stöd och service till funktionsnedsatta
 • Bistånd äldre
 • Bistånd barn och unga
 • Bistånd missbruk
 • Bistånd socialpsykiatri
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Ekonomiskt bistånd och etablering
 • Familjerätt
 • Familjehemssekreterare
 • Flyktingsamordning
 • Ensamkommande barn
 • Barn- och ungdomsutredare
 • Kontaktperson
 • Bålstapolarna
 • Ungdomsteam
 • Familjeteam
 • Familjerådgivning
 • Stödboende för ungdomar
 • Nakterhuset, öppen missbruksvård
 • Sociala bostäder
 • Flyktingsamordning

Avdelning för stöd, vård och omsorg i egen regi

Avdelningschef Erik Johansson
Telefon: 0171-525 78
E-post: erik.johansson@habo.se

 • Särskilt boende, Pomona hus 4
 • Särskilt boende, Dalängen
 • Särskilt boende, Solängen
 • Särskilt boende, Västerhagsvägen (under uppbyggnad)
 • Särskilt boende LSS, Dalvägen och Lindegårdsvägen
 • Särskilt boende LSS, Sjövägen och Lindegårdsvägen
 • Särskilt boende LSS, Vallvägen 2 och 4
 • Korttidsboende Plommonvägen 6
 • Korttidsboende LSS
 • Dagverksamhet, äldre
 • Daglig verksamhet, LSS
 • Personlig assistans
 • Ledsagning
 • Avlösarservice
 • Demensteam
 • Anhörigkonsulent
 • Hemsjukvård
 • Rehab
 • Palliativ vård
 • Trygghetslarm
 • Medicinsk fotvård
 • Hemtjänst i egen regi
 • Hemtjänst natt
 • Boendestöd
 • Arbetsstöd och sysselsättning socialpsykiatri
 • Källan, öppen träffpunkt socialpsykiatri
 • Restaurang Pomona


Sidansvarig: Lena Fertig

2020-03-03

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster