Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Stöd på arbetsmarknaden

Framsteget är en del av arbetsmarknadsenheten. Vi finns för att stötta dig som behöver extra hjälp för att få ett arbete eller börja studera och vi hjälper också arbetsgivare att hitta nya sätt till kompetensförsörjning

Inom Framsteget stöttar vi framförallt dig mellan 19 och 29 som vill ha hjälp att komma vidare till arbete eller studier. Här finns också möjlighet till extra stöd för dig som inte har hunnit etablera dig i Sverige eller är mellan 30 och 64 och behöver mer hjälp.

Arbetsförmedlingen vänder du dig till i första hand och det är viktigt att du skriver in dig då du blir arbetslös. Där fattas också beslut om du har möjlighet att vara med i ett aktivitetsprogram, till exempel anställningsstöd.

Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Håbo kommun arbetar vi aktivt med att motverka arbetslöshet och för att utveckla den lokala arbetsmarknaden. Både arbete och studier har en central roll i de flesta människors liv och skapar ofta en känsla av gemenskap och samhörighet hos den som arbetar eller studerar.

Behöver du extra stöd eller sysselsättning på grund av psykisk ohälsa eller missbruk så finns mer information här:

Arbetsstöd - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Har du beslut enligt lagen om särskilt stöd (LSS) så finns mer information här:

Daglig verksamhet - arbete, sysselsättning och aktivitet - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Om du har varit arbetslös under en längre tid eller saknar utbildning och har svårt att hitta ett arbete, eller bestämma dig för vad du vill studera, så är du välkommen att vända dig till oss på Framsteget UNG eller VUXEN. Vi finns i Bålsta centrum och kan coacha dig vidare. Vi jobbar en del med fristående aktörer som bland mycket annat kan hjälpa dig att söka arbete och skriva ett CV. Du hittar oss på Centrumgränd 3.

Ibland behövs extra mycket coachning och stöd och då kan du vända dig till en handläggare på socialförvaltningen eller din kontakt inom vården. De kan ge dig en remiss till Samordningsteamet eller Arbetsstödet Öppnas i nytt fönster..

Om du är arbetsgivare så är du välkommen att kontakta Framstegets arbetsgivarkoordinator som gärna berättar mer om hur du kan hjälpa till och samtidigt säkra din kompetensförsörjning i framtiden.

Läs mer på sidan för arbetsgivare. Öppnas i nytt fönster.

Framsteget UNG är för dig som är 20-29 år och det behövs ingen remiss för att delta. Här arbetar en arbetskonsulent och en unga-vuxen coach tillsammans för att hjälpa dig vidare till arbete eller studier. Du kan få hjälp att hitta en praktikplats, att söka jobb eller att komma tillbaka till studier. Här vill vi vara ditt bollplank och vår inställning är att inga idéer, frågor eller funderingar är konstiga eller fel. Framsteget jobbar med cirka 50 individer per år.

UNG finaniseras av Samordningsförbundet Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insatsansvarig och Arbetskonsulent
Charlotta Havaas
E-post: charlotta.havaas@habo.se

Arbetskonsulent
Sabina Eddib-Svärd
E-post: sabina.eddib-svard@habo.se

Känner du att du behöver extra hjälp för att hitta ett arbete så kan Framsteget VUXEN vara ett stöd för dig. Du vänder dig alltid i första hand till Arbetsförmedlingen och fristående aktörer, men vi kan erbjuda dig ett stöd utöver det och coacha dig till studier eller arbete.

Kontakt

Anna-Lena Wallvik, arbetskonsulent
Telefon: 0725-62 43 21
E-post: anna-lena.wallvik@habo.se

Samordningsteamets mål är att vi tillsammans med dig hittar nästa lilla steg mot arbete eller studier och består av coachning under 3-6 månader. Vi jobbar med tjugo individer per år. Om du är intresserad av att delta kan du prata med din handläggare eller vårdgivare och be den kontakta vår rehabcoach.

Samordningsteamet finaniseras av Samordningsförbundet Uppsala län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rehabcoach
Ulrika Wallin
E-post: ulrika.wallin@habo.se

TESS 2 (Tidiga Etableringsinsatser i Samverkan i Uppsala län) är ett projekt som ska underlätta personliga kontakter som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte. Vi erbjuder dig som nyanländ en möjlighet att träna svenska språket och lära känna svenska samhället.

Projektet TESS 2 finansieras av ESF, läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som frivillig företagsägare, klubbmedlem eller medlem i någon förening, kontakta:

Hevi Aziz, Projektledare
Telefon: 0171-525 86
E-post: hevi.aziz@habo.se

Peter Ryman, Projektmedarbetare
Telefon: 076-8509171
E-post: peter.ryman@habo.se

Projekt ISA är ett EU-finansierat samverkansprojekt i Uppsala län. I Håbo kommun vänder sig projektet till individer i åldrarna 16-29 år som behöver stöd för att fortsätta sina studier. återgå till studier eller hitta ett arbete.

  • Vi kan stötta dig med vägledning utifrån dina tankar, behov och önskemål.
  • Vi kan hjälpa dig att hitta och sätta upp del mål och mål.
  • Vi kan ge dig extra stöd i samband med uppstart av en utbildning, ett arbete eller en praktik.
  • Hos oss kommer du även kunna delta i frivilliga gruppaktiviteter.

Kontakta oss för att boka en tid för ett första möte

 

För dig mellan 16-19 år:
John Wiklund, Projektmedarbetare
Telefon: 073-4008275

För dig mellan 20-29 år:
Marcus Edman, Delprojektledare
Telefon: 072-3712510

Vi sitter i fina lokaler precis vid Bålsta centrum, vår besöksadress är Centrumstråket 2, 746 32 Bålsta.

Vi finns vid den röda pricken, snett emot Fridegårdsgymnasiet vid Bålsta centrum.

Kontakta oss på Framsteget arbetsmarknadsenheten

Besöksadress: Centrumstråket 2, 746 32 Bålsta

Enhetschef
Telefon: 0171-46 84 01

Växel: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster