Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Stöd till anhöriga

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Du som är anhörig och vårdar eller stödjer en närstående kan få hjälp. Inom kommunen finns då anhörigkonsulent, ombudsman för äldre och funktionsnedsatta, korttidsboenden och avgiftsfri avlösning.

Anhörigstöd

De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Två tredjedelar av all vård och omsorg ges i hemmet av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Många som befinner sig mitt i livet har fullt upp med att pussla ihop familjelivet med barn, karriär, friskvård och den egna hälsan. Om det utöver detta tillkommer ett ansvar att hjälpa en närstående som drabbats av skada eller sjukdom kan man plötsligt befinna sig i en tuff situation som är omöjlig att förbereda sig inför.

Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen.

Vart vänder du dig?

Stödet till anhöriga som gör en insats på olika sätt, under kortare eller längre tid, är något som rör alla kommunens enheter och avdelningar som arbetar med vård och stöd.

Du kan alltså som anhörig få stöd av alla som arbetar i kommunen med vård och stöd, vare sig du med din närstående har kontakt med äldreboende, socialtjänsten, daglig verksamhet eller annat.

Kommunens stöd till dig som är anhörig

I Håbo kommun finns en anhörigkonsulent. Som anhörig kan du få:

  • Stöd och samtal, enskilt eller i grupp.
  • Information om var du som anhörig kan vända dig i olika frågor.
  • Hjälp att förmedla kontakter.

Anhörigkonsulenten har utbildning för uppdraget och erfarenhet av stödjande samtal, god kunskap om kommunens insatser och organisation.

All kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess.

Kontakt

Helene Kos, anhörigkonsulent
Telefon: 0171-527 06
E-post: helene.kos@habo.se

Det finns en ombudsman för äldre och funktionsnedsatta. Ombudsmannen finns för att ge vägledning och stöd för dig som är över 65 år och för dig som har en funktionsnedsättning.

Ombudsmannen fungerar som en neutral funktion som kan stödja den enskilde i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Du kan vända dig till ombudsmannen och vara helt anonym om du vill. Ombudsmannen har tystnadsplikt.

Kontakt

Tina Tiefensee-Lüning, ombudsman för äldre och funktionsnedsatta
Telefon: 0171-525 74
E-post: tina.tiefensee@habo.se

Mer om ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta

Du som vårdar din närstående i hemmet har möjlighet att få avlösning upp till 20 timmar per månad. Upp till 20 timmar är det avgiftsfritt och det krävs inget biståndsbeslut.

Avgiftsfri avlösning finns tillgänglig för personer som fyllt 75 år.

Är du yngre än 75 år behöver du göra en ansökan hos biståndsenheten, blir du beviljad insatsen så är den även då avgiftsfri.

Har du frågor eller vill veta mer kan du ringa kontaktcenter
Telefon: 0171-525 00

Pomonas korttidsboende

Pomonas korttidsboende finns för dig som är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse, till dig som har anhöriga eller närstående som är i behov av avlastning och till dig som har behov av vård i livets slutskede. Platserna söks via biståndshandläggare.

Pomonas korttidsboende

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster