Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

El

För att undvika brand

 • Ta för vana att dra ut stickkontakten till kaffebryggare, brödrost med mera.

 • Installera en timer som bryter strömmen till elapparater med hög brandriskfaktor, till exempel bastuaggregat, spis, etcetera.

 • Installera en jordfelsbrytare inomhus. En jordfelsbrytare känner av om strömmen går fel väg, exempelvis via en människa till jord, och bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund.

 • Kontrollera äldre, begagnade apparater. Låt en fackman titta på sladdar och kontakter innan du börjar använda de fynd du gjort bland gamla lampor och elektriska apparater.

 • Använd rätt sorts lampa med högst det antal watt som anges.

 • Låt en elinstallatör montera fler vägguttag, så slipper du sladdhärvor och höjer elsäkerheten betydligt.

 • Ju fler sladdar desto sämre säkerhet. Överbelastning av eluttag kan orsaka bränder. För få eluttag samt lampor och apparater som placeras långt ifrån uttagen leder ofta till en mängd skarvsladdar i våra hem.

 • Åtgärda fel och brister i tid. En sladd eller ledning som nöts så att isoleringen skadas kan leda till såväl elstöt som elbrand. Samma sak gäller trasig stickkontakt (stickpropp), ett löst sittande, sprucket eluttag eller strömbrytare.

 • Runda, ojordade stickkontakter får bara användas i ojordade uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt att byta ut ojordade stickkontakter mot jordade eller att fila ned kanterna för att kontakterna ska passa i ett jordat uttag.

 • Utomhus är risken för elolyckor större än inomhus. Det beror dels på förekomsten av fukt (ström leds bättre i fuktiga miljöer), dels på att vi utomhus oftast står i direkt kontakt med marken, det vill säga jord.

 • Uttag utomhus ska alltid vara jordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare, något som du även kan komplettera gamla uttag med.

 • Anslut aldrig en apparat som du ska använda utomhus till ett ojordat uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt. Om du måste använda en skarvsladd, se till att den är jordad och att den ansluts till ett jordat uttag.

 • Gör hemmet elsäkert för barnen.

Visste du att

De vanligaste olyckorna på grund av dålig elsäkerhet är brand eller elektrisk stöt.
Anlita alltid en auktoriserad elinstallatör.

 

Sidansvarig:

2018-05-16

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster