Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kemikalieolycka

Information till allmänheten vid en allvarlig kemikalieolycka

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc, Kalmarleden 50, 746 37 Bålsta

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc är en Seveso-anläggning och omfattas av den lägre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand industriområdet som drabbas. I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras. För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc har vidtagit för att förebygga olyckor och hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

Fabriken tillverkar byggmaterial – gipsskivor. Huvudråvarorna är gips, vatten, kartong, och stärkelse. Gips kan vara naturgips som bryts i dagbrott och importeras från Spanien, eller DSG som är en produkt från kolkraftverkens rökgasrening och importeras från Tyskland. Gips fraktas till Bålsta med båt. Kartongen importeras från Tyskland och Storbritannien med bil. Stärkelse importeras från Tyskland och Holland och transporteras till Bålsta med lastbil. Gips lossas i Saint-Gobain Sweden AB, Gyprocs egen hamnanläggning och lagras i utomhuslager, det mals sedan och kalcineras. Gips blandas i en mixer med vatten och övriga tillsatser och formas till ett skivämne. Skivämnet kapas till önskade längder och matas in i torkanläggningen. Efter torkning paketeras skivorna och ställs på lager. Utleverans till kunder sker med lastbil.

Naturgas används som energikälla för kalcinering av gips och för torkning av gipsskivor. Naturgasen kommer i flytande form (LNG) till Saint-Gobain Sweden AB, Gyprocs anläggning. Flytande Naturgas (LNG) innehller 100% metan och klassificering enligt CLP är Brandfarliga gaser och Gaser under tryck.

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn

Senaste tillsynen genomfördes 2015-08-20. Fråga om tillsyn besvaras av Lily Levy, EHS manager, 0171-41 55 85.

Risker vid hantering

De största konsekvenserna för människor och miljön är om det skulle uppstå en större brand eller explosion. Vid brand påbörjar personalen släckningen själva. Larmet går automatiskt till räddningstjänsten, det är Nödlägeskoordinator hos Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc som bestämmer och koordinerar släckningsarbete tills räddningstjänsten anländer.

Så här blir du varnad och informerad

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka varnas allmänheten via varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) och genom information på lokalradio och TV. Då sänds information om vad som har hänt och vad du ska göra.

Om det sker en större olycka eller annan extraordinär händelse i Håbo kommun kommer information om det aktuella läget att publiceras på www.håbo.selänk till annan webbplats.

Om du själv uppmärksammar en olycka ska du ringa SOS Alarm, 112. Du kan också ringa 113 13 för att få information om allvarliga olyckor.

Detta gör kommunen

Kommunen har beredskap för att möta allvarliga samhällsstörningar. Det kan vara större störningar på el- och vattenförsörjning, översvämningar eller allvarliga kemikalieolyckor.

Det finns en plan för extraordinära händelser med information om hur krisledningen ska organiseras och samverka med övriga verksamheter och externa aktörer. Vid tex. en kemikalieolycka samarbetar personal från miljöavdelningen med krisledningen och räddningstjänsten för att tillsammans lösa situationen som uppkommit.

Inom räddningstjänsten finns en övergripande räddningstjänstplan för hela kommunen och planer för vad som ska göras vid speciella olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap samt resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa.

​Kontaktperson

Säkerhetschef (frågor om kommunens beredskap vid en händelse)
Louise Lightowler
Telefon: 0171-525 44
E-post louise.lightowler@habo.se

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc 
Kalmarleden 50
746 37 Bålsta
Fabrikschef Lars Lundberg (frågor om dagliga rutiner för kontroll och underhåll, risker och nödlägesberedskap)
Telefon: 0171-41 54 37
E-post: lars.lundberg@saint-gobain.com

Sidansvarig: Louise Lightowler

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster