Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vatten

Källaröversvämningar

Risken för källaröversvämningar är störst i samband med häftiga regn och hastig snösmältning. Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de kan klara normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källare via golvbrunnar och andra avloppsanslutningar.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat system det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. VA-avdelningen kan ge dig information om vilken typ av avloppssystem som din fastighet är ansluten till.

Även vid torrväder inträffar störningar i avledningen av avloppsvatten. Tillfälliga stopp orsakas oftast av att man spolat ner något olämpligt i avloppet till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja med mera. De vanligaste störningarna inträffar i servisledningar det vill säga ledningen från fastigheten till kommunens ledning i gatan.

En översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande dricksvatteninstallation exempelvis en ledning eller disk - tvättmaskin som går sönder. Beakta särskilt under vinterperioden risken för frysskador.

Förebyggande åtgärder mot källaröversvämningar

 • Spola inte ner sådant i avloppet som kan orsaka stopp i servisledningen, placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
 • Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning, när fettet stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.
 • Installera automatiska bakvattenventiler eller avstängningsbara golvbrunnar
 • Nedfarter till garage och andra källarutrymmen utformas så att regnvatten inte kan rinna in i källaren.
 • Kontrollera att regnvatten avleds från fastigheten.
 • Byt ut installationer som är i dåligt skick.
 • Stäng ventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid.
 • Förvara inte värdefulla och fuktkänsliga föremål i källare och framför allt inte direkt på golvet.

Att tänka på om det inträffar en källaröversvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Flytta om möjligt värdefulla fuktkänsliga föremål.
 • Kontakta försäkringsbolaget.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 • Anmäl översvämningen till VA-avdelningen.

Sidansvarig: Louise Lightowler

2020-10-05

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster