Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

År 2008 bildade Enköping och Håbo kommuner ett förbund för kommunernas räddningstjänster. Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion som ansvarar för förbundets verksamhet. Direktionen består av sex politiker med tre politiker från vardera kommun.

Räddningstjänsten Enköping/Håbolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster