Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vissa av kommunens handlingar är sekretessbelagda och får inte lämnas ut

De felsta handlingar och uppgifter inom socialtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård samt inom vård och omsorg är belagda med sekretess för att skydda människors personliga förhållanden

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka handlingar och uppgifter som är hemliga. Allmänna handlingar som inte bedömts omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem.

Länk till
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar, utredningar och liknande) är inte allmänna handlingar förrän de har färdigställts, skickats utanför myndigheten, justerats, arkiverats eller när ärendet dit handlingen tillhör har färdigställs. Noteras att vissa arbetsmaterial får skickas utanför myndigheten i de fall myndigheten behöver inhämta specifika synpunkter och sakkunskap i ärendet hos externa mottagare, i dessa fall anses arbetamaterialet inte som en färdigställd handling.

Brev som skickas till kommunen där det angetts hemligt, förtroligt, konfidentiellt, etc, blir inte per automatik sekretessbelagt på grund av den uppmaningen. Det innebär att all korrespondens med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra, om inte uppgifterna omfattas av sekretess med stöd av lagen.

Innan en handling kan lämnas ut görs alltid en prövning i två steg:

  1. Först prövas om handlingen är allmän.
  2. Om handlingen är allmän då prövas sedan om uppgifterna i handlingen är offentliga eller skyddade med sekretess helt eller delvis.

Det är den som har handlingen i sin vård som prövar om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Avslag ges om uppgifter i handlingen bedöms ha sekretesskydd delvis eller i sin helhet. Sökande ska då få information om möjligheten att överklaga genom att få ett skriftligt överklagningsbart beslut som anger skälen till avslaget.

För att kunna utföra sekretess- eller menprövning har myndigheten rätt att fråga vem som begär ut handlingen och i vilket syfte. Uppgifterna är nödvändiga för att myndigheten ska kunna pröva begäran. Sökande är vid det tillfället inte skyldig att svara. Men kommer då att få ett muntligt avslag om namn och syfte inte anges.

 

Sidansvarig: Lena Fertig

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster