Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Trygg och säker i Håbo kommun

För att Håbo kommun ska vara och upplevas som en säker och trygg kommun att leva, bo och vistas i arbetar kommunen bland annat med trygghetsvandringar, arbete med den fysiska miljön och samverkan såväl inom kommunens förvaltningar och med externa aktörer.

Medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse med polisen

Varje år skriver Håbo kommun och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Syftet med medborgarlöftet är att Håbo kommun och polisen ska arbeta tillsammans för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bålsta centrum som avser området mellan stationsområdet, Centrumleden, Fridegårdshuset och Centrumstråket. Parterna ska genomföra ett antal aktiviteter varje år som ska bidra till att öka den upplevda tryggheten.

Medborgarlöftet är ett resultat av att polisen och kommunen har tagit fram en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen ska göra det tydligare hur parterna ska jobba tillsammans för att förebygga brott och öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Klicka här för att läsa mer om medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen.

Polisens telefonnummer

På polisens webbplats finns det telefonnummer som du kan ringa om du till exempel vill anmäla ett brott. På webbsidan finns det också vanliga frågor och svar om polisens telefonnummer. Klicka här för att läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också tipsa polisen. Klicka här för att läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka här för att läsa mer om polisanmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här arbetar kommunen för en ökad trygghet

I Håbo kommun samverkar förvaltningarna med varandra om exempelvis ökad trygghet och brottsförebyggande frågor. Verksamheter som exempelvis barn- och utbildning, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänst har ett nära samarbete. I arbetet samverkar också kommunen med externa aktörer.

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen består representanter från kommunens förvaltningar och externa aktörer som exempelvis polisen, räddningstjänsten, centrumägarna och väktare. Trygghetsgruppen träffas cirka var sjätte vecka med syftet att i samverkan skapa en samlad lägesbild och arbeta förebyggande i syfte att reducera brottslighet och dess följdverkningar för ett hälsosammare och tryggare Håbo. Arbetet utgår ifrån samverkansavtal och medborgarlöfte som är tecknat mellan Håbo kommun och polisen.

Trygghetsvandringar

Två gånger per år genomförs trygghetsvandringar för att inventera den fysiska miljön. Syftet är att uppmärksamma åtgärder som behöver göras för att öka den upplevda tryggheten.

Du som bor eller verkar i ett område vet ofta vilka platser som upplevs vara trygga och vilka som inte upplevs som lika trygga. Informera gärna oss om platser du upplever som otrygga. Din kunskap är viktig för att kunna förändra och förbättra i ett bostadsområde.

Säkerhet och åtgärder i den fysiska miljön

Håbo kommun arbetar med den fysiska arbetsmiljön. Det handlar om alltifrån kontroll av belysning på kommunal mark, klottersanering på kommunala byggnader, daglig skötsel som gräsklippning, planering av nya bostadsområden med mera.

Ser du något som behöver förbättras eller åtgärdas? Meddela gärna oss genom att felanmäla det. Klicka här för att läsa mer hur du kan felanmäla.

Nattvandring

Syftet med nattvandring är att stärka intresset för vuxenvandring och öka vuxennärvaron i miljöer där ungdomar vistas. Nattvandringsbidraget ger föreningslivet möjlighet att stärka sin klubbkassa och vid vandring träffa, ungdomar, föräldrar och nya målgrupper för medlemsvärvning med mera.

Stöd och kontakt med ungdomar

Många av kommunens olika verksamheter arbetar på olika sätt för en trygg och säker kommun. När det gäller ungdomar är det främst skolan, socialtjänsten och Kultur- och fritidsförvaltningen som verkar för att ge barn och ungdomar en så bra start i livet som möjligt.

Skolan är en viktig del i barns och ungdomars liv. Den ska förebygga och skapa delaktighet för eleverna och åtgärda när något går snett.

Elevhälsan i Håbo kommun har en hög kompetens. Här finns kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer samt specialpedagoger. Elevhälsans ska stötta, förebygga och främja elevers hälsa och utveckling för elever och elevgrupper inom våra skolor. Skolan samverkar alltid med berörda vårdnadshavare.

Socialtjänsten har som uppgift att arbeta för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver. Vi inom kommunen ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Behoven av hjälp och stöd för barn och ungdomar kan se väldigt olika ut.

Målet är att tillgodose de önskningar om hjälp som barn, ungdomar och föräldrar har för att nå en positiv utveckling för individen. I första hand används de kommunala öppenvårdsinsatserna: till exempel ungdomscoach, familjesamtal eller hjälp av Bålstapolarna.

Ungdomscoacher

Ungdomscoachernas syfte är att hjälpa ungdomen till en meningsfull vardag med skola/ arbete och fritid.

Arbetet med ungdomen sker tillsammans med dennes nätverk. Ansökan om ungdomscoach sker genom socialförvaltningens myndighetsenhet eller att du själv tar kontakt med kommunens ungdomscoacher.

Klicka här för att läsa mer om kommunens ungdomscoacher.

Bålstapolarna

Bålstapolarna är ett brotts- och drogförebyggande arbete inom Håbo kommun. Ett av målen med vår verksamhet är att Håbo ska vara en trygg och säker kommun. Polarna finns ute i hela kommunen fredags- och lördagskvällar klockan 19.00-01.00 för att stödja alla ungdomar.

Klicka här för att läsa mer om Bålstapolarna och deras arbete.

Familjeteamet

Familjeteamet är en verksamhet inom socialtjänstens stöd och behandlingsenhet. Hos oss kan du söka stöd och hjälp för att förbättra relationerna och kommunikationen i familjen. Vi kan också hjälpa familjer att tydliggöra olika familjemedlemmars behov samt hitta olika lösningar i konflikter.

Oftast träffar vi föräldrar och barn tillsammans men ibland också parvis eller enskilt med olika familjemedlemmar. I samråd med dig träffar vi även andra viktiga personer runt familjen.

Klicka här för att läsa mer om Familjeteamet.

Fritidsgårdar

Det finns två fritidsgårdar i Håbo kommun, en i Bålsta centrum som öppnade i december 2019 och en fritidsgård i Skokloster. Fritidsgårdarna är en gemensam plats för ungdomar att vara på. På fritidsgården finns vuxna som jobbar nära ungdomarna, men som också sätter gränser och lyssnar. Ungdomar får möjlighet att göra praktik på fritidsgården för att känna sig inkluderade, delaktiga och att det verkligen är ”deras lokal”.

De vuxna på fritidsgården samarbetar dagligen med kommunens ungdomscoacher och Bålstapolarna. Klicka här för att läsa mer om ungdomsgårdarna.

Socialjour och mottagningstelefon

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Hit kan du ringa på kvällar och helger om du behöver hjälp. Eller för att anmäla ett barn eller ungdom som far illa. Klicka här för att läsa mer.

Sidansvarig: Louise Lightowler

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster