Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Barn- och elevhälsan i Håbo

Symbol för Barn- och Elevhälsan

Barn- och elevhälsan har som uppdrag att främja barn och elevers lärande, utveckling och hälsa genom att bidra till att skapa trygga och tillgängliga lärmiljöer i kommunens förskolor och skolor. Barn- och elevhälsans ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Barn- och elevhälsan är ett centralt team som består av flera stödfunktioner.

Har du ett barn eller en ungdom som är orolig på grund av omvärldsläget?

Omvärldsläget är mer spänt än på länge just nu. Barn och ungdomar är ofta väl medvetna om vad som händer i vår omvärld genom att de lyssnar på nyheter, pratar med kompisar och läser inlägg på sociala medier.

Prata gärna med ditt barn

Du som vårdnadshavare kan stötta ditt barn genom att lyssna och prata om det som händer.
Här har vi samlat pålitliga länkar och material till dig:

Röda korset - Så pratar du med barnen om Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UMO - Känner du oro? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bris - Ring, meijla eller chatta med Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolverket - Att prata med barn och unga om krig och kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I våra förskolor och skolor finns utbildad personal som har fokus på trygghet och lyhördhet. De möter barnens frågor och det finns möjlighet att få stöd och hjälp vid oro.

Förskoleteamet består av specialpedagoger, förskolecoacher och en IKT-pedagog. Teamet fungerar som stöd för det pedagogiska arbetet inom de kommunala förskolorna. Förskolans rektor är ansvarig för förskolans barnhälsoarbete.

Elevhälsan i kommunala skolan består av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje skola har tillgång till skolsköterska och skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan har ett nära samarbete med pedagoger och skolans övriga medarbetare för att tillsammans stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor är ansvarig för skolans elevhälsoarbete.

Elevhälsans medicinska insatser erbjuder elever hälsobesök som omfattar hälsosamtal och allmänna hälsokontroller. Elever erbjuds även vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Elever kan vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Håbos skolkuratorer är HBTQI-certifierade
Våra skolkuratorer har fått ökad kunskap om hbtqi, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande. Från och med 1 juni 2023 är de HBTQI-certifierade.

Förskoleteamets och skolteamets IKT-pedagoger ingår i skoldatateket. IKT-pedagogerna stödjer och utbildar skolornas medarbetare i användandet av digitala resurser och andra kompensatoriska läromedel utifrån ett inkluderande förhållningssätt.

Teater om att växa upp i en familj med missbruk

Håbos elever i årskurs 5 får titta på föreställningen ”Bengtsson på dörren”. Det är en verklighetsbaserad teater om hur det kan vara att växa upp i en familj med missbruk. Syftet är att utbilda, öka förståelsen och berätta för eleverna att det finns stöd och hjälp att få.

I pjäsen får vi följa en ensamstående pappa och hans 14-åriga son i deras kamp med livet kring alkoholens baksida. Historien baseras på skådespelarnas erfarenheter som barn.
Efter föreställningen samtalar de tillsammans om att:

  • det är aldrig ett barns fel att en vuxen dricker alkohol
  • det finns stöd och hjälp att få
  • de är inte ensamma
  • berätta för någon som de känner förtroende för

Sedan 2005 har företaget Adesso Productions framfört föreställningen, samtalat och utbildat många tusen barn och vuxna i ämnet.
– Vi vet att föreställningen och samtalen gör skillnad. Många barn har vågat släppa på sin hemlighet och hittat till olika stöd som finns, säger skådepelare på Adesso Productions.

Det är barn- och elevhälsoenheten som i samarbete med socialförvaltningen, kulturskolan och kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar föreställningen i Håbo.

Danspass för hälsa

Kursen är en del av hälsoprojektet och riktar sig till tjejer i tonåren som har symptom på psykisk ohälsa såsom t.ex. magont, huvudvärk, sömnbesvär m.m. Dans för hälsa är ett samarbete mellan elevhälsan, kultur- och fritidsförvaltningen och Hälsoäventyret.

Kursen är kravlös, utan uppvisningar och handlar om att dansa för sin egen skull för att må bättre. Tillsammans upplever vi rörelseglädje och gemenskap. Utvärderingarna av dansen visar på minskad oro, stress och nedstämdhet.

Teaterföreställning om tonåren för grundskoleelever

Elever i klass 8 och 9 i grundskolan får hösten 2022 se en teaterföreställning om tonårens glädjeämnen och utmaningar. Manuset bygger på ungdomars egna aktuella berättelser.

Föreställningen är en del av ett större projektarbete som ska stärka ungdomars psykiska hälsa. Projektet kommer även att mynna ut i stödmaterial som kommer göras tillgängligt för Uppsala läns samtliga skolor. I arbetet samverkar Håbo kommun med Hälsoäventyret i Region Uppsala, Knivsta kommun, Tierps kommun och Bananteatern.

Hälsoprojektet

I november 2018 startade ett 3-årigt projekt som finansieras av statliga stimulansmedel, för riktade insatser inom området psykisk hälsa. I hälsoprojektet arbetade man för ökad medvetenhet om det dubbelriktade sambandet mellan lärande och hälsa hos medarbetare, elever och deras vårdnadshavare.

En hälsopedagog projektanställdes för att utveckla det hälsofrämjande arbetet i kommunernas grundskolor. Målsättningen var att få ett likvärdigt arbete på skolorna med olika teman i olika årskurser.

Arbetet mynnade ut i fortsatta löpande hälsofrämjande insatser i skolorna kopplade till ett årshjul.
Läs mer om Hälsoprojektet

Fler hälsofrämjande arbeten

Barn- och elevhälsan i Håbo samverkar med flera olika aktörer kring hälsoprojekt och hälsofrämjande insatser bland annat Hälsoäventyret i Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Hälsoäventyret i Håbo.

Kontakta barn och elevhälsan

Lena Norrman, verksamhetschef

Telefon: 0171-526 13
E-post: lena.norrman@habo.se

Administratör
Telefon: 0171-527 82

Håbo kommun
Barn- och elevhälsoenheten
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster