Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Placeringar av barn och unga

När barn och unga lever med särskilt allvarliga risker kan det hända att barn inte kan bo kvar i sitt hem. Då kan barnet behöva skyddas genom att placeras i en annan miljö under en period. Det kan ske frivilligt eller genom tvång, det vill säga mot barnets eller förälderns vilja. En sån situation kan vara svår att hantera för både föräldrar och barn, då finns stöd att få.

Socialtjänsten kan utifrån vad som framkommer i en utredning fatta beslut om att barn eller unga placeras utanför hemmet. LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) är den lag som används när barn behöver placeras mot vårdnadshavares vilja, dvs en tvångslag. Barn kan även placeras frivilligt enligt socialtjänstlagen (Socialtjänstlag (2001:453).

Vill du veta mer om LVU, läs mer information på socialstyrelsens sida. Information finns även på flera språk. LVU, socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om frivillig placering enligt socialtjänstlagen SOL, läs mer information på socialstryrelsens sida. Frivillig placering, barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till dig som förälder

När ett barn placeras kan det väcka frågor och krisreaktioner. Om du som förälder eller anhörig behöver stöd kan du vända dig till mottagningen för barn och unga:

Telefon: 0171-529 31

Telefontider:
Måndag: Klockan 09.00 - 11.30 och 13.30 - 15.00
Tisdag: Klockan 13.30 - 15.00
Onsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Torsdag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00
Fredag: Klockan 09.00 – 11.30 och 13.30 - 15.00

Det finns föräldragrupper i Uppsala län för föräldrar till barn som är placerade.

Föräldraskap när barnet är i samhällsvård (regionuppsala.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster