Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0

Sökresultat

Klicka här för sökhjälp

Menade du: enskild avlopp

Din sökning Enskilt avlopp gav 233 träffar

 • Alla
  (233)
 • Webbsidor
  (6)
 • Dokument
  (227)
 • Protokoll
  (139)
 • E-Tjänster
  (1)

Sortering

 • Relevans
 • Datum

Visa bara träffar på

 • Bygga, bo och miljö (4)
 • Kommun och politik (1)
 • E-tjänster (1)
 • Protokoll (139)

Senast ändrad

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (20)
 • Mer än ett år sedan (213)

Dokumentformat

 • Alla dokument (227)
 • PDF (225)
 • Office-dokument (2)
 • Webbsidor (6)
 1. Fil/dokument Enskilt avlopp

  Enskilt avlopp - eget avlopp på landsbygden Du som inte har ditt avlopp anslutet till det kommunala ledningsnätet har någon form av egen avloppslösning, ett så kallat enskilt avlopp. Här i Håbo kommun har vi cirka 700 hushåll som har någon form

  Senast ändrad: 2023-08-22 14.03 • Storlek: 43.5 kB


  Håbo / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Avlopp / Enskilt avlopp

 2. PDF Avlopp Entreprenörsrapport.pdf Pdf.

  i ditt ärende gällande enskilt avlopp. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter

  Senast ändrad: 2022-09-30 17.53 • Storlek: 257 kB


  Håbo / Avlopp Entreprenörsrapport.pdf Pdf, 257 kB.

 3. Fil/dokument Nyanslutningar och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

  på fastigheten som skulle kunna påverka anläggningsavgiften. Mer information vid om- och tillbyggnader finns att läsa i Teknisk handbok Anslutning till kommunalt VA i områden med befintligt enskilt vatten och avlopp För att kommunen ska kunna bygga ut kommunalt

 4. PDF Checklista grönt-gult-rött avlopp.pdf Pdf.

  www.avloppsguiden.se avloppsguiden § Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp bör se

  Senast ändrad: 2017-02-14 17.08 • Storlek: 537.9 kB


  Håbo / Checklista grönt-gult-rött avlopp.pdf Pdf, 537.9 kB.

 5. PDF Köpa hus på landet- Tips avlopp och vatten.pdf Pdf.

  avlopp! + 250 000 kr Unikt tillfälle! Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp © C op yr ig ht J oh né r B ild by rå A B / P er M ag nu s P er ss on 2 Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar

  Senast ändrad: 2017-02-14 17.08 • Storlek: 719.2 kB


  Håbo / Köpa hus på landet- Tips avlopp och vatten.pdf Pdf, 719.2 kB.

 6. Fil/dokument Nya taxor för miljöärenden

  Nya taxor för miljöärenden För dig som till exempel ska ansöka om att anlägga ett enskilt avlopp eller borra för bergvärme gäller en ny taxa från den 1 januari 2022. Miljöenheten har tagit fram en vägledning till taxan som beskriver

  Senast ändrad: 2022-03-08 11.53 • Storlek: 39.9 kB


  Håbo / Bygga, bo och miljö / Nyhetsarkiv / Nya taxor för miljöärenden

 7. Fil/dokument Inspektioner

  Inspektion av avlopp för villor- enskilt avlopp Miljöenheten utför löpande inspektioner på villaavlopp äldre än tio år. Tillsynen görs områdesvis. Fastighetsägaren kontaktas via brev inför tillsynsbesöken och får en enklare enkät att besvara. Fastighetsägaren

  Senast ändrad: 2023-08-22 14.15 • Storlek: 43.8 kB


  Håbo / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Avlopp / Enskilt avlopp / Inspektioner

 8. PDF Driftjournal Egenkontroll reningsverk.pdf Pdf.

  in dina personuppgifter för att kunna bedriva tillsyn i ditt ärende gällande enskilt avlopp. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning

  Senast ändrad: 2022-10-06 11.18 • Storlek: 141.8 kB


  Håbo / Driftjournal Egenkontroll reningsverk.pdf Pdf, 141.8 kB.

 9. PDF Kallelse BOM 2020-03-31.pdf Pdf.

  i tidigare beslut Dnr 2020/00031 16. Yttrande gällande överklagan av enskilt avlopp Västra måttan Dnr 2020/00022 17. Remiss av förslag till detaljplan för Väppeby 7:218, Dalängen Dnr 2020/00026 18. Remiss, granskning, detaljplan 445, Mansängen 9:6 och del

  Senast ändrad: 2020-04-01 07.33 • Storlek: 49.7 kB


  Håbo / Kallelse BOM 2020-03-31.pdf Pdf, 49.7 kB.

 10. PDF Bygg- och miljönämndens protokoll 20150407 PUL-skyddat_Bortredigerad.pdf Pdf.

  HÅBO KOMMUN Bygg- och miljönämnden Tid och plats Beslutande Ledamöter övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Underskrifter s ekreterare Ordförande Justerare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-07

Menade du: enskild avlopp

Din sökning Enskilt avlopp gav 233 träffar

 • Alla
  (233)
 • Webbsidor
  (6)
 • Dokument
  (227)
 • Protokoll
  (139)
 • E-Tjänster
  (1)
 1. Fil/dokument Enskilt avlopp

  Enskilt avlopp - eget avlopp på landsbygden Du som inte har ditt avlopp anslutet till det kommunala ledningsnätet har någon form av egen avloppslösning, ett så kallat enskilt avlopp. Här i Håbo

  Senast ändrad: 2023-08-22 14.03 • Storlek: 43.5 kB


  Håbo / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Avlopp / Enskilt avlopp

 2. PDF Blankett - Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf.

  samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna bedriva tillsyn i ditt ärende gällande enskilt avlopp. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår

  Senast ändrad: 2022-09-30 17.53 • Storlek: 257 kB


  Håbo / Avlopp Entreprenörsrapport.pdf Pdf, 257 kB.

 3. Fil/dokument Nyanslutningar och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

  vatten och avlopp För att kommunen ska kunna bygga ut kommunalt VA i befintliga bostadsområden där man haft enskilt vatten och avlopp tidigare krävs att man inkluderar området i verksamhetsområdet

 4. PDF Checklista grönt-gult-rött avlopp Pdf.

  www.avloppsguiden.se avloppsguiden § Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött

  Senast ändrad: 2017-02-14 17.08 • Storlek: 537.9 kB


  Håbo / Checklista grönt-gult-rött avlopp.pdf Pdf, 537.9 kB.

 5. PDF Köpa hus på landet- Tips avlopp och vatten Pdf.

  miljoner. OBS! Otjänligt dr icksvatten och olagligt avlopp! + 250 000 kr Unikt tillfälle! Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp © C op yr ig ht J oh né r B ild by rå

  Senast ändrad: 2017-02-14 17.08 • Storlek: 719.2 kB


  Håbo / Köpa hus på landet- Tips avlopp och vatten.pdf Pdf, 719.2 kB.

 6. Fil/dokument Nya taxor för miljöärenden

  Nya taxor för miljöärenden För dig som till exempel ska ansöka om att anlägga ett enskilt avlopp eller borra för bergvärme gäller en ny taxa från den 1 januari 2022. Miljöenheten har tagit fram

  Senast ändrad: 2022-03-08 11.53 • Storlek: 39.9 kB


  Håbo / Bygga, bo och miljö / Nyhetsarkiv / Nya taxor för miljöärenden

 7. Fil/dokument Inspektioner

  att förnya sitt egna avlopp måste därmed betraktas som lågt. Tvingande åtgärder krävs i de allra flesta fall. Inspektion av avlopp för villor- enskilt avlopp Miljöenheten utför löpande inspektioner

  Senast ändrad: 2023-08-22 14.15 • Storlek: 43.8 kB


  Håbo / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Avlopp / Enskilt avlopp / Inspektioner

 8. PDF Ansökan om tillstånd att anordna värme¬pump med uteffekt mindre än 100 kW Pdf.

  in dina personuppgifter för att kunna bedriva tillsyn i ditt ärende gällande enskilt avlopp. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen

  Senast ändrad: 2022-10-06 11.18 • Storlek: 141.8 kB


  Håbo / Driftjournal Egenkontroll reningsverk.pdf Pdf, 141.8 kB.

 9. PDF brevmall Pdf.

  ändring av rivningsföreläggande av tillbyggnader, och rättelse av skrivfel, samt nedsatt vite i tidigare beslut Dnr 2020/00031 16. Yttrande gällande överklagan av enskilt avlopp Västra måttan Dnr 2020/00022

  Senast ändrad: 2020-04-01 07.33 • Storlek: 49.7 kB


  Håbo / Kallelse BOM 2020-03-31.pdf Pdf, 49.7 kB.

 10. PDF Bygg- och miljönämndens protokoll 20150407 PUL-skyddat_Bortredigerad Pdf.

  HÅBO KOMMUN Bygg- och miljönämnden Tid och plats Beslutande Ledamöter övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Underskrifter s ekreterare Ordförande Justerare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2015-04-07

Klicka för support
Stäng supportfönster