Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Skolskjuts med anledning av avståndet mellan hemmet och skolan

Skolskjuts på grund av färdvägens längd kan antingen beviljas med avseende på färdväg mellan hem och skola eller med avseende på färdvägen mellan hem och skolskjutshållplats.

Skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skola beviljas för elever i: 

  • skolår 1 - 3 om färdvägen överstiger 3 km
  • skolår 4 - 6 om färdvägen överstiger 4 km
  • skolår 7 - 9 om färdvägen överstiger 5 km
  • anpassad gymnasieskola om färdvägen överstiger 6 km

Skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skolskjutshållplats beviljas för elever i: 

  • skolår 1 – 3 om färdvägen överstiger 3 km
  • skolår 4 – 6 om färdvägen överstiger 4 km
  • skolår 7 – 9 om färdvägen överstiger 5 km
  • anpassad gymnasieskola om färdvägen överstiger 6 km

Med färdväg menas den kortaste vägen mellan elevens hem och skola eller mellan elevens hem och en skolskjutshållplats. Vidare är färdvägen den väg som eleven kan gå eller cykla och som i övrigt är lämplig för eleven ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster