Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Skolskjuts med anledning av en funktionsnedsättning

Skolskjuts kan beviljas på grund av en funktionsnedsättning. Det kan göras oavsett avståndet mellan hemmet och skolan och färdvägens trafiksäkerhet.

Vid handläggning av ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning kan kommunen komma att kontakta elevens skola för att få ett yttrande om behovet av skolskjuts med taxi. Barnets mognad och vårdnadshavarnas tillsynsansvar är också viktiga faktorer i bedömningen.

Det finns inte någon funktionsnedsättning som på förhand ger rätt till skolskjuts. Av den anledningen görs det en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Om du råkat ut för en olycka som gör att du tillfälligt inte kan ta dig till skolan själv ska du anmäla skadan direkt till kommunens försäkringsbolag. Då kan du få hjälp med taxi.

Skoltaxi vid olycksfall Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster